Places of worship in Aloja

Find places of worship in Aloja. Listings include Alojas luterāņu baznīca. Click on each in the list below the map for more information.

Alojas  luterāņu baznīca A Alojas luterāņu baznīca
Baznīcas Iela 2
Aloja, LV 4064

Alojas draudze kā patstāvīga minēta jau 1500.gadā. Ev.lut. draudze dibināta 1534.gadā. Pašreizējā baznīcā pirmais dievkalpojums - 1776.gada 21.februārī