Moratuwa Baptist Church

Baptist Church, Rawatawatta, Moratuwa.

Operating as usual

මොරටුව බැප්ටිස්ට් සභාව 2021 ඔක්තෝම්බර් 24 ඉරුදින උදෑසන 9:30ට Zoom ඔස්සේ පැවති දේවමෙහෙය. 24/10/2021

මොරටුව බැප්ටිස්ට් සභාව 2021 ඔක්තෝම්බර් 24 ඉරුදින උදෑසන 9:30ට Zoom ඔස්සේ පැවති දේවමෙහෙය.

මොරටුව බැප්ටිස්ට් සභාව 2021 ඔක්තෝම්බර් 24 ඉරුදින උදෑසන 9:30ට Zoom ඔස්සේ පැවති දේවමෙහෙය.

මොරටුව බැප්ටිස්ට් සභාව 2021 ඔක්තෝම්බර් 24 ඉරුදින උදෑසන 9:30ට Zoom ඔස්සේ පැවති දේවමෙහෙය.

මොරටුව බැප්ටිස්ට් සභාව 2021 ඔක්තෝම්බර් 17 ඉරුදින උදෑසන 9:30ට Zoom ඔස්සේ පැවති දේවමෙහෙය. 17/10/2021

මොරටුව බැප්ටිස්ට් සභාව 2021 ඔක්තෝම්බර් 17 ඉරුදින උදෑසන 9:30ට Zoom ඔස්සේ පැවති දේවමෙහෙය.

*මොරටුව බැප්ටිස්ට් සභාව 2021 ඔක්තෝම්බර් 17 ඉරුදින උදෑසන 9:30ට Zoom ඔස්සේ පැවති දේවමෙහෙය.*

මොරටුව බැප්ටිස්ට් සභාව 2021 ඔක්තෝම්බර් 17 ඉරුදින උදෑසන 9:30ට Zoom ඔස්සේ පැවති දේවමෙහෙය.

මොරටුව බැප්ටිස්ට් සභාව 2021 ඔක්තෝම්බර් 10 ඉරුදින උදෑසන 9:30ට Zoom ඔස්සේ පැවති දේවමෙහෙය (ළමා ඉරුදින) 10/10/2021

මොරටුව බැප්ටිස්ට් සභාව 2021 ඔක්තෝම්බර් 10 ඉරුදින උදෑසන 9:30ට Zoom ඔස්සේ පැවති දේවමෙහෙය (ළමා ඉරුදින)

ඉරිදා උදෑසන දේවමෙහෙය - ළමා ඉරුදින

මොරටුව බැප්ටිස්ට් සභාව 2021 ඔක්තෝම්බර් 10 උදෑසන 9:30ට Zoom ඔස්සේ පැවති දේවමෙහෙය

මොරටුව බැප්ටිස්ට් සභාව 2021 ඔක්තෝම්බර් 10 ඉරුදින උදෑසන 9:30ට Zoom ඔස්සේ පැවති දේවමෙහෙය (ළමා ඉරුදින) ඉරිදා උදෑසන දේවමෙහෙය - ළමා ඉරුදින

මොරටුව බැප්ටිස්ට් සභාව 2021 ඔක්තෝම්බර් 03 ඉරුදින උදෑසන 9:30ට Zoom ඔස්සේ පැවති දේවමෙහෙය. 03/10/2021

මොරටුව බැප්ටිස්ට් සභාව 2021 ඔක්තෝම්බර් 03 ඉරුදින උදෑසන 9:30ට Zoom ඔස්සේ පැවති දේවමෙහෙය.

මොරටුව බැප්ටිස්ට් සභාව 2021 ඔක්තෝම්බර් 03 ඉරුදින උදෑසන 9:30ට Zoom ඔස්සේ පැවති දේවමෙහෙය.

මොරටුව බැප්ටිස්ට් සභාව 2021 ඔක්තෝම්බර් 03 ඉරුදින උදෑසන 9:30ට Zoom ඔස්සේ පැවති දේවමෙහෙය.

මොරටුව බැප්ටිස්ට් සභාව 2021 සැප්තැම්බර් 26 ඉරුදින උදෑසන 9:30ට Zoom ඔස්සේ පැවති දේවමෙහෙය. 26/09/2021

මොරටුව බැප්ටිස්ට් සභාව 2021 සැප්තැම්බර් 26 ඉරුදින උදෑසන 9:30ට Zoom ඔස්සේ පැවති දේවමෙහෙය.

මොරටුව බැප්ටිස්ට් සභාව 2021 සැප්තැම්බර් 26 ඉරුදින උදෑසන 9:30ට Zoom ඔස්සේ පැවති දේවමෙහෙය.

මොරටුව බැප්ටිස්ට් සභාව 2021 සැප්තැම්බර් 26 ඉරුදින උදෑසන 9:30ට Zoom ඔස්සේ පැවති දේවමෙහෙය.

මොරටුව බැප්ටිස්ට් සභාව 2021 සැප්තැම්බර් 19 ඉරුදින උදෑසන 9:30ට Zoom ඔස්සේ පැවති දේවමෙහෙය. 26/09/2021

මොරටුව බැප්ටිස්ට් සභාව 2021 සැප්තැම්බර් 19 ඉරුදින උදෑසන 9:30ට Zoom ඔස්සේ පැවති දේවමෙහෙය.

මොරටුව බැප්ටිස්ට් සභාව 2021 සැප්තැම්බර් 19 ඉරුදින උදෑසන 9:30ට Zoom ඔස්සේ පැවති දේවමෙහෙය.

මොරටුව බැප්ටිස්ට් සභාව 2021 සැප්තැම්බර් 19 ඉරුදින උදෑසන 9:30ට Zoom ඔස්සේ පැවති දේවමෙහෙය.

මොරටුව බැප්ටිස්ට් සභාව 2021 සැප්තැම්බර් 12 ඉරුදින උදෑසන 9:30ට Zoom ඔස්සේ පැවති දේවමෙහෙය 12/09/2021

මොරටුව බැප්ටිස්ට් සභාව 2021 සැප්තැම්බර් 12 ඉරුදින උදෑසන 9:30ට Zoom ඔස්සේ පැවති දේවමෙහෙය

මොරටුව බැප්ටිස්ට් සභාව 2021 සැප්තැම්බර් 12 ඉරුදින උදෑසන 9:30ට Zoom ඔස්සේ පැවති දේවමෙහෙය.

මොරටුව බැප්ටිස්ට් සභාව 2021 සැප්තැම්බර් 12 ඉරුදින උදෑසන 9:30ට Zoom ඔස්සේ පැවති දේවමෙහෙය

11/09/2021

ඉරිදා උදෑසන දේවමෙහෙය - මොරටුව බැප්ටිස්ට් සභාව

දිනය: 2021 සැප්තැම්බර් 12
වෙලාව: උදෑසන 09:30

Zoom යොමුව
https://worldvision.zoom.com/j/98393888213

Meeting ID: 983 9388 8213

ඉරිදා උදෑසන දේවමෙහෙය - මොරටුව බැප්ටිස්ට් සභාව

දිනය: 2021 සැප්තැම්බර් 12
වෙලාව: උදෑසන 09:30

Zoom යොමුව
https://worldvision.zoom.com/j/98393888213

Meeting ID: 983 9388 8213

Moratuwa Baptist Church Sunday Online Service 5th September 2021 with Rev. William Wijeyekoon 04/09/2021

Moratuwa Baptist Church Sunday Online Service 5th September 2021 with Rev. William Wijeyekoon

Moratuwa Baptist Church Sunday Online Service 5th September 2021 with Rev. William Wijeyekoon

නුමුත් පළමුකොට උන්වහන්සේගේ රාජ්‍යයද උන්වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකමද සොයන්න; මේ සියල්ලත් නුඹලාට දෙනුලබන්නේය
ශු. මතෙව් 6:33

Moratuwa Baptist Church Sunday Online Service 5th September 2021 with Rev. William Wijeyekoon නුමුත් පළමුකොට උන්වහන්සේගේ රාජ්‍යයද උන්වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකමද සොයන්න; මේ සියල්ලත් නුඹලාට දෙනුලබන්නේයශු. මතෙව් 6:33

Moratuwa Baptist Church Sunday Online Service 29th August 2021 with Rev. William Wijeyekoon 28/08/2021

Moratuwa Baptist Church Sunday Online Service 29th August 2021 with Rev. William Wijeyekoon

Moratuwa Baptist Church Sunday Online Service 29th August 2021 with Rev. William Wijeyekoon

යක්ෂයාගේ උපායවලට විරුද්ධව සිටින්ට නුඹලාට පුළුවන්වන පිණිස දෙවියන්වහන්සේගේ සියලු යුද්ධායුධ පැළඳගන්න.
එපීස 6:11

Moratuwa Baptist Church Sunday Online Service 29th August 2021 with Rev. William Wijeyekoon යක්ෂයාගේ උපායවලට විරුද්ධව සිටින්ට නුඹලාට පුළුවන්වන පිණිස දෙවියන්වහන්සේගේ සියලු යුද්ධායුධ පැළඳගන්න. එපීස 6:11

Moratuwa Baptist Church Sunday Online Service 22nd August 2021 with Rev. William Wijeyekoon 21/08/2021

Moratuwa Baptist Church Sunday Online Service 22nd August 2021 with Rev. William Wijeyekoon

Moratuwa Baptist Church Sunday Online Service 22nd August 2021 with Rev. William Wijeyekoon

උන්වහන්සේගේ ගෝලයෝ: රබ්බි, මොහු අන්ධව ඉපදීමට පව්කළේ කවුද? මොහුද? මොහුගේ මවුපියෝදැයි ඇසුවෝය.
යේසුස්වහන්සේ උත්තරදෙමින්: දෙවියන්වහන්සේගේ ක්‍රියා මොහු කෙරෙහි ප්‍රකාශවන පිණිස මිස මොහුවත් මොහුගේ මවුපියන්වත් පව්කළ නිසා නොවේ.
ශු. යොහන් 9:2-3

Moratuwa Baptist Church Sunday Online Service 22nd August 2021 with Rev. William Wijeyekoon උන්වහන්සේගේ ගෝලයෝ: රබ්බි, මොහු අන්ධව ඉපදීමට පව්කළේ කවුද? මොහුද? මොහුගේ මවුපියෝදැයි ඇසුවෝය.යේසුස්වහන්සේ උත්තරදෙම....

Moratuwa Baptist Church Sunday Online Service 15th August 2021 with Rev. William Wijeyekoon 14/08/2021

Moratuwa Baptist Church Sunday Online Service 15th August 2021 with Rev. William Wijeyekoon

Moratuwa Baptist Church Sunday Online Service 15th August 2021 with Rev. William Wijeyekoon

පරීක්ෂාවට නොපැමිණෙන පිණිස නැගිට යාච්ඤාකරන්න
ශු. ලූක් 22:46

Moratuwa Baptist Church Sunday Online Service 15th August 2021 with Rev. William Wijeyekoon පරීක්ෂාවට නොපැමිණෙන පිණිස නැගිට යාච්ඤාකරන්නශු. ලූක් 22:46

Moratuwa Baptist Church Sunday Online Service 8th August 2021 with Rev. William Wijeyekoon 07/08/2021

Moratuwa Baptist Church Sunday Online Service 8th August 2021 with Rev. William Wijeyekoon

Moratuwa Baptist Church Sunday Online Service 8th August 2021 with Rev. William Wijeyekoon

Moratuwa Baptist Church Sunday Online Service 8th August 2021 with Rev. William Wijeyekoon නුඹට කිසි නපුරක් නොපැමිණෙන්නේය, නුඹේ කූඩාරමට වසංගතයක් ළං නොවන්නේය. මක්නිසාද නුඹේ සියලු මාර්ගවලදී නුඹ ආරක්ෂාකරන ....

25/07/2021
14/07/2021
Moratuwa Baptist Church Sunday Online Service 11th July 2021 with Rev. William Wijeyekoon 10/07/2021

Moratuwa Baptist Church Sunday Online Service 11th July 2021 with Rev. William Wijeyekoon

Moratuwa Baptist Church Sunday Online Service 11th July 2021 with Rev. William Wijeyekoon

එවිට මෝසෙස්: ඵාරාවෝ වෙතට යන්ටත් ඉශ්‍රායෙල් පුත්‍රයන් මිසරයෙන් පිටතට ගෙනඑන්ටත් මම කවුදැයි දෙවියන්වහන්සේට කීය.
නික්මයාම 3:11

https://youtu.be/Is_Li3XRs8I

Moratuwa Baptist Church Sunday Online Service 11th July 2021 with Rev. William Wijeyekoon එවිට මෝසෙස්: ඵාරාවෝ වෙතට යන්ටත් ඉශ්‍රායෙල් පුත්‍රයන් මිසරයෙන් පිටතට ගෙනඑන්ටත් මම කවුදැයි දෙවියන්වහන්සේට කීය. න.....

Moratuwa Baptist Church Sunday Online Service 4th July 2021 with Rev. William Wijeyekoon 03/07/2021

Moratuwa Baptist Church Sunday Online Service 4th July 2021 with Rev. William Wijeyekoon

Moratuwa Baptist Church Sunday Online Service 4th July 2021 with Rev. William Wijeyekoon

අභක්තිකකමද ලෞකික තෘෂ්ණාද එපාකර, ආශීර්වාදලත් බලාපොරොත්තුව ගැනත් මහෝත්තම දෙවියන්වහන්සේගේද අපගේ ගැළවුම්කාර යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේද තේජසේ ප්‍රකාශවීම ගැනත් බලාසිටිමින්, සිහියෙන් යුක්තවද ධර්මිෂ්ඨලෙසද භක්තිවන්තලෙසද මේ ලෝකයෙහි ජීවත්වෙන පිණිස ඒ කරුණාව අප දැනුමැතිකරන්නේය. උන්වහන්සේ සියලු අධර්මිෂ්ඨකම්වලින් අප මුදා, යහපත් ක්‍රියා ගැන ජ්වලිතවූ සෙනඟක් ස්වකීය සම්පතක් කොට පවිත්‍රකරගන්න පිණිස, අප උදෙසා තමන්ම දුන්සේක.
තීතස් 2:12-14

https://youtu.be/5igZx7-psaY

Moratuwa Baptist Church Sunday Online Service 4th July 2021 with Rev. William Wijeyekoon අභක්තිකකමද ලෞකික තෘෂ්ණාද එපාකර, ආශීර්වාදලත් බලාපොරොත්තුව ගැනත් මහෝත්තම දෙවියන්වහන්සේගේද අපගේ ගැළවුම්කාර යේසු...

Moratuwa Baptist Church Sunday Online Service 27th June 2021 with Rev. William Wijeyekoon 27/06/2021

Moratuwa Baptist Church Sunday Online Service 27th June 2021 with Rev. William Wijeyekoon

Moratuwa Baptist Church Sunday Online Service 27th June 2021 with Rev. William Wijeyekoon

යේසුස්වහන්සේද: යන්න, නුඹේ ඇදහිල්ල නුඹට සුවකළේයයි ඔහුට කීසේක. එවේලේම ඔහු පෙනීම ලැබ, මාර්ගයෙහි උන්වහන්සේ අනුව ගියේය.
ශු. මාර්ක් 10:52

https://youtu.be/zDOYYlYKslM

Moratuwa Baptist Church Sunday Online Service 27th June 2021 with Rev. William Wijeyekoon යේසුස්වහන්සේද: යන්න, නුඹේ ඇදහිල්ල නුඹට සුවකළේයයි ඔහුට කීසේක. එවේලේම ඔහු පෙනීම ලැබ, මාර්ගයෙහි උන්වහන්සේ අනුව ගියේ.....

Moratuwa Baptist Church Sunday Online Service 20th June 2021 with Rev. William Wijeyekoon 19/06/2021

Moratuwa Baptist Church Sunday Online Service 20th June 2021 with Rev. William Wijeyekoon

Moratuwa Baptist Church Sunday Online Service 20th June 2021 with Rev. William Wijeyekoon

එහෙත් යේසුස්වහන්සේ එකෙණෙහිම ඔවුන්ට කථාකොට: ධෛර්යවත් වෙන්න; මමය; භය නොවෙන්නැයි කීසේක.
ශු. මතෙව් 14:27

https://youtu.be/Y3LAqrTFHCU

Moratuwa Baptist Church Sunday Online Service 20th June 2021 with Rev. William Wijeyekoon එහෙත් යේසුස්වහන්සේ එකෙණෙහිම ඔවුන්ට කථාකොට: ධෛර්යවත් වෙන්න; මමය; භය නොවෙන්නැයි කීසේක. ශු. මතෙව් 14:27

Moratuwa Baptist Church Sunday Online Service 13th June 2021 with Rev. William Wijeyekoon 12/06/2021

Moratuwa Baptist Church Sunday Online Service 13th June 2021 with Rev. William Wijeyekoon

Moratuwa Baptist Church Sunday Online Service 13th June 2021 with Rev. William Wijeyekoon

මෝසෙස්ද: භයනොවන්න, නිශ්චලව සිට ස්වාමීන්වහන්සේ අද නුඹලාට සිදුකර දෙන ගැළවීම බලන්න. මක්නිසාද නුඹලා අද දුටු මිසරවරුන් නැවත තවත් කවදාවත් නොදක්නහුය. ස්වාමීන්වහන්සේ නුඹලා උදෙසා සටන්කරනසේක, නුඹලා නිශ්ශබ්දව සිටිය යුතුයයි සෙනඟට කීවේය.
නික්මයාම 14:13-14

https://youtu.be/mwXu1ArdnL0

Moratuwa Baptist Church Sunday Online Service 13th June 2021 with Rev. William Wijeyekoon මෝසෙස්ද: භයනොවන්න, නිශ්චලව සිට ස්වාමීන්වහන්සේ අද නුඹලාට සිදුකර දෙන ගැළවීම බලන්න. මක්නිසාද නුඹලා අද දුටු මිසරවරුන...

Moratuwa Baptist Church Sunday Online Service 06th June 2021 with Rev. William Wijeyekoon 06/06/2021

Moratuwa Baptist Church Sunday Online Service 06th June 2021 with Rev. William Wijeyekoon

Moratuwa Baptist Church Sunday Online Service 06th June 2021 with Rev. William Wijeyekoon

භය නොවෙන්න, මක්නිසාද මම නුඹ මුදාගතිමි; නුඹේ නම කියා හඬ ගැසීමි, නුඹ මාගේය. නුඹ ජල මැදින් යන විට මම නුඹ සමඟ සිටින්නෙමි; නුඹ ගංගා මැදින් යන විට ඒවා නුඹට උඩින් ගලායන්නේ නැත. නුඹ ගිනි මැදින් යන විට නොදැවෙන්නෙහිය; ගිනිදැල්ල නුඹ කෙරෙහි නොඇවිළෙන්නේය. මක්නිසාද මම නුඹේ දෙවිවූ ස්වාමීන්වහන්සේය.
යෙසායා 43:1-3

https://youtu.be/EnM3prMLMNY

Moratuwa Baptist Church Sunday Online Service 06th June 2021 with Rev. William Wijeyekoon භය නොවෙන්න, මක්නිසාද මම නුඹ මුදාගතිමි; නුඹේ නම කියා හඬ ගැසීමි, නුඹ මාගේය. නුඹ ජල මැදින් යන විට මම නුඹ සමඟ සිටින්නෙමි; ...

Moratuwa Baptist Church Online Sunday Service 30th May 2021 with Rev. William Wijeyekoon 29/05/2021

Moratuwa Baptist Church Online Sunday Service 30th May 2021 with Rev. William Wijeyekoon

Moratuwa Baptist Church Online Sunday Service 30th May 2021 with Rev. William Wijeyekoon

මේ ව්‍යවස්ථා පොත නුඹේ මුඛයෙන් පහනොවේවා, එහි ලියා තිබෙන සියල්ල කරන්ට බලාගන්න පිණිස රෑ දාවල් ඒ ගැන මෙනෙහි කරන්න. එවිට නුඹේ මාර්ගය සඵලවී නුඹට ශුභ සිද්ධවන්නේය.
යෝෂුවා 1:8

https://youtu.be/4CutJKjSbv0

Moratuwa Baptist Church Online Sunday Service 30th May 2021 with Rev. William Wijeyekoon මේ ව්‍යවස්ථා පොත නුඹේ මුඛයෙන් පහනොවේවා, එහි ලියා තිබෙන සියල්ල කරන්ට බලාගන්න පිණිස රෑ දාවල් ඒ ගැන මෙනෙහි කරන්න. එවි...

Moratuwa Baptist Church Online Sunday Service 23rd May 2021 with Rev. William Wijeyekoon 23/05/2021

Moratuwa Baptist Church Online Sunday Service 23rd May 2021 with Rev. William Wijeyekoon

Moratuwa Baptist Church Online Sunday Service 23rd May 2021 with Rev. William Wijeyekoon

මක්නිසාද විපත්ති දවසේදී උන්වහන්සේ ස්වකීය විමානයෙහි මා වසා තබනසේක, ස්වකීය මණ්ඩපයෙහි වූ අප්‍රකාශ ස්ථානයෙහි මා සඟවනසේක; උන්වහන්සේ පර්වතයක් පිට මා ඔසවා තබනසේක.
ගීතාවලිය 27:5

https://youtu.be/ZUpGQ43vSyM

Moratuwa Baptist Church Online Sunday Service 23rd May 2021 with Rev. William Wijeyekoon මක්නිසාද විපත්ති දවසේදී උන්වහන්සේ ස්වකීය විමානයෙහි මා වසා තබනසේක, ස්වකීය මණ්ඩපයෙහි වූ අප්‍රකාශ ස්ථානයෙහි මා සඟ.....

Moratuwa Baptist Church Online Sunday Service 16th May 2021 with Rev. William Wijeyekoon 15/05/2021

Moratuwa Baptist Church Online Sunday Service 16th May 2021 with Rev. William Wijeyekoon

https://youtu.be/v64cbL7G4Pg

Moratuwa Baptist Church Online Sunday Service 16th May 2021 with Rev. William Wijeyekoon

ස්වාමීන්වහන්සේ තුළ නිතරම ප්‍රීතිවෙන්න. ප්‍රීතිවෙන්නැයි නැවතත් කියමි. නුඹලාගේ ඉවසිලිවන්තකම සියලු මනුෂ්‍යයන්ට දැනගන්ට ලැබේවා. ස්වාමීන්වහන්සේ ළංව සිටිනසේක. නුඹලා කිසිවක් ගැන කනගාටු නොසිතා, සියල්ලෙහිදී ස්තුතිදීම සමඟ යාච්ඤාවෙන්ද කන්නලව්වෙන්ද නුඹලාගේ ඉල්ලීම් දෙවියන්වහන්සේට දන්වන්න. එවිට කිසි නුවණකින් දැනගත නොහැකිවූ දෙවියන්වහන්සේගේ සමාදානය ක්‍රිස්තුස් යේසුස්වහන්සේ තුළ නුඹලාගේ සිත්ද සිතිවිලිද ආරක්ෂාකරනවා ඇත.
පිලිප්පි 4:4-7

Moratuwa Baptist Church Online Sunday Service 16th May 2021 with Rev. William Wijeyekoon ස්වාමීන්වහන්සේ තුළ නිතරම ප්‍රීතිවෙන්න. ප්‍රීතිවෙන්නැයි නැවතත් කියමි. නුඹලාගේ ඉවසිලිවන්තකම සියලු මනුෂ්‍යයන්ට .....

Moratuwa Baptist Church Online Sunday Service 9th May 2021 with Rev. William Wijeyekoon 09/05/2021

Moratuwa Baptist Church Online Sunday Service 9th May 2021 with Rev. William Wijeyekoon

https://youtu.be/xjxD9Gjb5fM

Moratuwa Baptist Church Online Sunday Service 9th May 2021 with Rev. William Wijeyekoon

යේසුස්වහන්සේ ඔහුට කියනසේක්: මාර්ගයද සැබෑවද ජීවනයද මමය. මා කරණකොටගෙන මිස කිසිවෙක් පියාණන්වහන්සේ වෙතට පැමිණෙන්නේ නැත.
ශු. යොහන් 14:6

Moratuwa Baptist Church Online Sunday Service 9th May 2021 with Rev. William Wijeyekoon යේසුස්වහන්සේ ඔහුට කියනසේක්: මාර්ගයද සැබෑවද ජීවනයද මමය. මා කරණකොටගෙන මිස කිසිවෙක් පියාණන්වහන්සේ වෙතට පැමිණෙන්නේ...

Moratuwa Baptist Church Online Sunday Service 2nd May 2021 with Rev. William Wijeyekoon 02/05/2021

Moratuwa Baptist Church Online Sunday Service 2nd May 2021 with Rev. William Wijeyekoon

https://youtu.be/eW36QpARz9U

Moratuwa Baptist Church Online Sunday Service 2nd May 2021 with Rev. William Wijeyekoon
එබැවින් මනුෂ්‍යයන් විසින් නුඹලාට යමක් යමක් කරනවාට නුඹලා කැමතිද නුඹලාත් එසේම ඔවුන්ට කරන්න. ව්‍යවස්ථාවත් අනාගත වාක්‍යයත් මේය.
ශු. මතෙව් 7:12

Moratuwa Baptist Church Online Sunday Service 2nd May 2021 with Rev. William Wijeyekoon එබැවින් මනුෂ්‍යයන් විසින් නුඹලාට යමක් යමක් කරනවාට නුඹලා කැමතිද නුඹලාත් එසේම ඔවුන්ට කරන්න. ව්‍යවස්ථාවත් අනාගත ව.....

Moratuwa Baptist Church Live Service Sunday 21st Feb 2021 with Rev. William Wijeyekoon 21/02/2021

Moratuwa Baptist Church Live Service Sunday 21st Feb 2021 with Rev. William Wijeyekoon

https://youtu.be/i5v7lqzTC1k
Moratuwa Baptist Church Live Service Sunday 21st Feb 2021 with Rev. William Wijeyekoon

Moratuwa Baptist Church Live Service Sunday 21st Feb 2021 with Rev. William Wijeyekoon Moratuwa Baptist Church Live Service Sunday 21st Feb 2021 with Rev. William Wijeyekoon

Moratuwa Baptist Church Live Service, 14th Feb 2021 Women's Sunday Preached by Sis. Deepthi Mendis 14/02/2021

Moratuwa Baptist Church Live Service, 14th Feb 2021 Women's Sunday Preached by Sis. Deepthi Mendis

https://youtu.be/NhtlwzkRDgY

Moratuwa Baptist Church Live Service, 14th Feb 2021 Women's Sunday Preached by Sis. Deepthi Mendis

Moratuwa Baptist Church Live Service, 14th Feb 2021 Women's Sunday Preached by Sis. Deepthi Mendis Moratuwa Baptist Church Live Service, 14th Feb 2021 Women's Sunday Preached by Sis. Deepthi Mendis

Moratuwa Baptist Church Service, 7th Feb 2021 with Rev. William Wijeyekoon 07/02/2021

Moratuwa Baptist Church Service, 7th Feb 2021 with Rev. William Wijeyekoon

https://youtu.be/2qEQ8ekhG-s

Moratuwa Baptist Church Service, Sunday 7th February 2021 with Rev. William Wijeyekoon

Moratuwa Baptist Church Service, 7th Feb 2021 with Rev. William Wijeyekoon Moratuwa Baptist Church Service, 7th Feb 2021 with Rev. William Wijeyekoon

Moratuwa Baptist Church Online Service Sunday 31st January 2021 with Rev. Priyantha Wijegoonewardena 31/01/2021

Moratuwa Baptist Church Online Service Sunday 31st January 2021 with Rev. Priyantha Wijegoonewardena

https://youtu.be/cBfFznWvUEY

Moratuwa Baptist Church Online Service, Sunday 31st January 2021 with Rev. Priyantha Wijegoonewardena

Moratuwa Baptist Church Online Service Sunday 31st January 2021 with Rev. Priyantha Wijegoonewardena Moratuwa Baptist Church Online Service Sunday 31st January 2021 with Rev. Priyantha Wijegoonewardena

Moratuwa Baptist Church Online Service, Sunday 24th January 2021 with Rev. William Wijeyekoon 23/01/2021

Moratuwa Baptist Church Online Service, Sunday 24th January 2021 with Rev. William Wijeyekoon

https://youtu.be/R48BCxqiB9U
Moratuwa Baptist Church Online Service, Sunday 24th January 2021 with Rev. William Wijeyekoon

Moratuwa Baptist Church Online Service, Sunday 24th January 2021 with Rev. William Wijeyekoon Moratuwa Baptist Church Online Service, Sunday 24th January 2021 with Rev. William Wijeyekoon

Moratuwa Baptist Church Sunday 7:30am Live Service, 27th December 2020 with Rev. William Wijeyekoon 27/12/2020

Moratuwa Baptist Church Sunday 7:30am Live Service, 27th December 2020 with Rev. William Wijeyekoon

https://youtu.be/97km_1D7z8w
Moratuwa Baptist Church Sunday 7:30am Live Service, 27th December 2020 with Rev. William Wijeyekoon

Moratuwa Baptist Church Sunday 7:30am Live Service, 27th December 2020 with Rev. William Wijeyekoon Moratuwa Baptist Church Sunday 7:30am Live Service, 27th December 2020 with Rev. William Wijeyekoon

Bilingual Christmas service 25/12/2020

Bilingual Christmas service

https://youtu.be/kOBbGBtYy6A

Christmas Service of Sri Lanka Baptist Sangamaya

Bilingual Christmas service A special Christmas service brought to you by the Sri Lanka Baptist Sangamaya.

Moratuwa Baptist Church Live 7:30am Service, Sunday 20th December 2020 with Rev. William Wijeyekoon 20/12/2020

Moratuwa Baptist Church Live 7:30am Service, Sunday 20th December 2020 with Rev. William Wijeyekoon

https://youtu.be/jdawCeGgSQs

Moratuwa Baptist Church Live 7:30am Service on 20th December 2020 with Rev. William Wijeyekoon

Moratuwa Baptist Church Live 7:30am Service, Sunday 20th December 2020 with Rev. William Wijeyekoon Moratuwa Baptist Church Live 7:30am Service, Sunday 20th December 2020 with Rev. William Wijeyekoon

Moratuwa Baptist Church Sunday Live Service - 13th December 2020 13/12/2020

Moratuwa Baptist Church Sunday Live Service - 13th December 2020

https://youtu.be/dUUEn5HvwIA

Moratuwa Baptist Church Sunday Live Service - 13th December 2020

Moratuwa Baptist Church Sunday Live Service - 13th December 2020

Videos (show all)

Good Friday Message by Rev. William Wijeyekoon, Moratuwa Baptist Church
Palm Sunday Service by Rev Kingsley Wijeyekoon
Message by Rev. William Wijeyekoon
Special Hymn Sung by the Moratuwa Baptist Sunday School Teachers
Youth Fellowship Singing at Moratuwa Baptist Church Carol Serv...
Moratuwa Baptist Men's Singing at Carol Service 2015
Sunday School Program 2014 - Video 4
Moratuwa Baptist Youth Fellowship - Elders Home Visit 2016
Sunday School Program 2014 - Video 3
Sunday School Program 2014 - Video 2
Sunday School Program 2014 - Video 1

Location

Telephone

Address


Baptist Church, Galle Road, Rawatawatta
Moratuwa
10400
Other Moratuwa places of worship (show all)
St.Sebastian's Church, Moratuwa St.Sebastian's Church, Moratuwa
Galle Rd New Deviation
Moratuwa, 10400

Calvary Church Moratuwa Calvary Church Moratuwa
No 09, Laxapathiya Road
Moratuwa, 10400

We are chosen to spread the word, the good news which is the Gospel of our Lord Jesus Christ throughout this land.

St. Paul's Church, Moratumulla St. Paul's Church, Moratumulla
Sri Premaratne Mawatha, Moratumulla
Moratuwa

Go unto the world and preach the Gospel in all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit (Matthew 28:19)

Church of Healing Christ the King Junior Guild Kadalana Moratuwa Church of Healing Christ the King Junior Guild Kadalana Moratuwa
Kadalana,
Moratuwa

Church of Healing Christ the King Junior Guild formed on 1st December 1956 Email: [email protected]

St. Cecilia Catholic Choir St. Cecilia Catholic Choir
Kadalana
Moratuwa

St. Sebastian's College YCS Movement St. Sebastian's College YCS Movement
SEBS YCS,St.Sebastian's College,Uyana,Moratuwa.
Moratuwa

This isn't just an organisation , It's a COMMUNITY of GOD , a family where students grow closer to GOD together​ is fellowship.... Active YCS cell in SL.

St Peter's Church Koralawella, Youth Fellowship St Peter's Church Koralawella, Youth Fellowship
St Peter's Road
Moratuwa

"We Serve Our Lord with Unity & Love"

St.Charles Borromeo YCS Willorawatta, Moratuwa St.Charles Borromeo YCS Willorawatta, Moratuwa
Willorawatta
Moratuwa, 10400

It is a way of life - it trains the students to do the day-to-day activities meaningfully and effectively, by following the strategy of the movement: see,

Gospel Tabernacle Ratmalana Gospel Tabernacle Ratmalana
837/1/1, Galle Road
Moratuwa

Welcome to the website of Gospel Tabernacle Ratmalana Church. We are the church where Pastor and People are One in the Spirit.

Gangarama Temple Gangarama Temple
Moratuwa
Moratuwa, 10400

St Carlo Borromeo's Church, Willorawatta, Moratuwa St Carlo Borromeo's Church, Willorawatta, Moratuwa
Willorawatta
Moratuwa, 10400

For more information regarding the church construction and donations please call, Parish Priest Rev. Fr. Roshan Prasad Fernando.