බුදු දහම - Buddhism

බුදු දහම - Buddhism

Comments

ආර්‍ය් මහා සංඝ රත්නය උදෙසා ඉදිවෙන ආරණ්‍ය සෙනසුනේ වැඩකටුතු මූල්‍යමය අඩුපාඩුවක්
(රුපියල් 68000 ක) නිසා අතරමග නැවැත්වීමට සිදුව තිබේ. මහත් ඵල ආනිසන්ස ලැබෙන මෙම මහා පුණ්‍ය කර්තව්‍යට සම්මාදන් වෙත්වා .........
🌸 *නමෝ බුද්ධාය*🌼
පින් කෙත් අස්වද්දනු වස් පුණ්‍ය බීජ සොයන පුණ්‍යවන්තයින්ගේ අවධානය පිණිසයි
පින්වතුනේ,
🌸🌺🌹 තපෝවෘද්ධ සීලවෘද්ධ පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ නමකගේ සුඛ විහරණය උදෙසා පහසුවෙන් ගෞතම සසුනේ කෙලෙස් තවනු වස් රත්නපුර කළවාන ප්‍රදේශයේ ආරණ්‍ය සේනාසනයක් මේ වන විට ඉඳිවෙමින් පවතී.....
🌺💮💐 එම සේනාසනයෙහි පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේලා හට අව්වෙන් වැස්සෙන් පීඩා නොවිඳ තණ්හාව නැමැති කැණි මඬල තවනු පිණිස කුටි සෙනසුනක් ඉදිකරන අතර මේ වන විට එහි අවසන් අදියරේ ඉදිකිරීම් කටයුතු ලෙස කුටියේ බිම පිඟන් ගඩොල් ( tile ) ඇතිරීමට අවශ්‍යතාවයක් පවතී...
_____________________________________
*ඒ සදහා මේ වන විටත් පින්වතුන් කිහිප දෙනෙකු එම වියදමෙන් කොටසක් භාර ගෙන ඇති අතර එම සම්පූර්ණ වියදමින් රු. 68 000 ක මුදලක් තවදුරටත් අප හට සපයා ගැනීමේ අපහසුතාවයක් පවතී...*🙏🙏🙏
_පින් කැමැත්තෝ එම මුදල කොටස් වශයෙන් හෝ භාර ගෙන අට මහා කුසලයන්ගෙන් එකක් වන මේ මහඟු කුසලයෙහි හිමිකරුවන් වෙත්වා..._ 🌹🌹
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
🌼 *මේ බුදු සසුනේ නළකුටි දායක නම් මහ රහතන් වහන්සේ නාරද බුදුන් වහන්සේගේ කාලයේ උණ දඩු වලින් කුටියක් සාදා දීමේ පිනෙන් 34 වාරයක් සක්විති රජකෙනෙක් වීමට හා මේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේ නිවන් දකින තෙක් කිසිදු සතර අපායකට නොවැටීමකට ද එම පින උපකාරී වූ බව ධර්මයේ සඳහන්...*📚
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
🌺 තවද තිණකුයි දායක / තිණසන්ථේර නමින් හදුන්වන මහ රහතන් වහන්සේ නමක් මීට කල්ප අනූ එකකට පෙර තෘණ හා ලී දඩු භාවිතයෙන් කුටියක් සාදා බුදු සසුනට පිදීමෙන් සිතන සිතන තැන ප්‍රාසාද පහල වීම, වන මෘගයන් අමනුෂ්‍යයන් වැන්නන් තමාගෙන් බැහැරට යාම වැනි ආනිශංස ලැබීය...
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;,;;;
🌸 එනිසා ඔබත් නොපමාව මෙයට හැකි පමණින් දායකත්වය ලබා දී අග්‍ර වූ පිනක කොටස් කරුවන් වන්න.....
💰💶 ඔබ ධාර්මිකව උපයා සපයා ගත් මුදල පහත බැංකු ගිණුමට බැර කළ හැකිය...
●●●●●●●●●●●●●●●●●
ගිණුම් නම:~ REV KIRULAPONA VIMALARATHANA HIMI
ශාඛාව:~ සම්පත් බැංකුව - KIRULAPONE
ගිණුම් අංක :~ 111752238688
☎️ සියලු විමසීම්
👤පූජ්‍ය කිරුලපොන විමලරතන ස්වාමින් වහන්සේ - +94 71 196 6612
ආර්‍ය් මහා සංඝ රත්නය උදෙසා ඉදිවෙන ආරණ්‍ය සෙනසුනේ වැඩකටුතු මූල්‍යමය අඩුපාඩුවක්
(රුපියල් 68000 ක) නිසා අතරමග නැවැත්වීමට සිදුව තිබේ. මහත් ඵල ආනිසන්ස ලැබෙන මෙම මහා පුණ්‍ය කර්තව්‍යට සම්මාදන් වෙත්වා .........
🌸 *නමෝ බුද්ධාය*🌼
පින් කෙත් අස්වද්දනු වස් පුණ්‍ය බීජ සොයන පුණ්‍යවන්තයින්ගේ අවධානය පිණිසයි
පින්වතුනේ,
🌸🌺🌹 තපෝවෘද්ධ සීලවෘද්ධ පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ නමකගේ සුඛ විහරණය උදෙසා පහසුවෙන් ගෞතම සසුනේ කෙලෙස් තවනු වස් රත්නපුර කළවාන ප්‍රදේශයේ ආරණ්‍ය සේනාසනයක් මේ වන විට ඉඳිවෙමින් පවතී.....
🌺💮💐 එම සේනාසනයෙහි පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේලා හට අව්වෙන් වැස්සෙන් පීඩා නොවිඳ තණ්හාව නැමැති කැණි මඬල තවනු පිණිස කුටි සෙනසුනක් ඉදිකරන අතර මේ වන විට එහි අවසන් අදියරේ ඉදිකිරීම් කටයුතු ලෙස කුටියේ බිම පිඟන් ගඩොල් ( tile ) ඇතිරීමට අවශ්‍යතාවයක් පවතී...
_____________________________________
*ඒ සදහා මේ වන විටත් පින්වතුන් කිහිප දෙනෙකු එම වියදමෙන් කොටසක් භාර ගෙන ඇති අතර එම සම්පූර්ණ වියදමින් රු. 68 000 ක මුදලක් තවදුරටත් අප හට සපයා ගැනීමේ අපහසුතාවයක් පවතී...*🙏🙏🙏
_පින් කැමැත්තෝ එම මුදල කොටස් වශයෙන් හෝ භාර ගෙන අට මහා කුසලයන්ගෙන් එකක් වන මේ මහඟු කුසලයෙහි හිමිකරුවන් වෙත්වා..._ 🌹🌹
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
🌼 *මේ බුදු සසුනේ නළකුටි දායක නම් මහ රහතන් වහන්සේ නාරද බුදුන් වහන්සේගේ කාලයේ උණ දඩු වලින් කුටියක් සාදා දීමේ පිනෙන් 34 වාරයක් සක්විති රජකෙනෙක් වීමට හා මේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේ නිවන් දකින තෙක් කිසිදු සතර අපායකට නොවැටීමකට ද එම පින උපකාරී වූ බව ධර්මයේ සඳහන්...*📚
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
🌺 තවද තිණකුයි දායක / තිණසන්ථේර නමින් හදුන්වන මහ රහතන් වහන්සේ නමක් මීට කල්ප අනූ එකකට පෙර තෘණ හා ලී දඩු භාවිතයෙන් කුටියක් සාදා බුදු සසුනට පිදීමෙන් සිතන සිතන තැන ප්‍රාසාද පහල වීම, වන මෘගයන් අමනුෂ්‍යයන් වැන්නන් තමාගෙන් බැහැරට යාම වැනි ආනිශංස ලැබීය...
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;,;;;
🌸 එනිසා ඔබත් නොපමාව මෙයට හැකි පමණින් දායකත්වය ලබා දී අග්‍ර වූ පිනක කොටස් කරුවන් වන්න.....
💰💶 ඔබ ධාර්මිකව උපයා සපයා ගත් මුදල පහත බැංකු ගිණුමට බැර කළ හැකිය...
●●●●●●●●●●●●●●●●●
ගිණුම් නම:~ REV KIRULAPONA VIMALARATHANA HIMI
ශාඛාව:~ සම්පත් බැංකුව - KIRULAPONE
ගිණුම් අංක :~ 111752238688
☎️ සියලු විමසීම්
👤පූජ්‍ය කිරුලපොන විමලරතන ස්වාමින් වහන්සේ - +94 71 196 6612
මට ගොඩක් තරහ යනවා. ඒ වගේම මට නැති දේවල් තව කෙනෙක්ට ලැබුනම ලොකු ඊරිසියාවක් දැනෙනවා. ඒක වැරදි කියලා දන්නවා වුනත්, මට මේවයෙන් මිදෙන්න බැ.. මට මේ දේවල් වලින්මිදෙන්න උදව් කරන්න

https://www.facebook.com/Budhudahama
" අන්ධකාර ජීවන ගමනේ සැබෑ අලෝකය බුදු දහමයි " ධර්ම දානය පිණිසමයි "

[03/25/19]   අපි හැබෑවට ම නිදහස් ද?

හැටපස් වන වතාවටත් අපි ජාතික නිදහස් දිනය සැමරුවා. ඒ නිසා ම පසුගිය දවස් ටිකේ නිදහස් දේශයක්, නිවහල් හෙට දවසක් ගැන ආයෙමත් බොහොම තීව‍්‍ර විදියට කථා බහ කෙරුනා. ක‍්‍රි. ව. 1500 ගණන්වල ඉඳලා ම අපි ඔය ගැන කථා කළානේ. අවට සමාජයේ කරුණු කාරණා ඒ විදියට සිද්ධ වෙද්දි සැබෑ ම නිදහස ලෝකයට කියලා දීපු, නිදහසට මඟ කියා දීපු, ක‍්‍රියාවෙන් පෙන්වලා දීපු, ඒ නිදහස කරා වූ මාර්ගයේ තම ශ‍්‍රාවකයන් මනාව හික්මවනු ලබපු ඒ තුන්ලෝකාග‍්‍ර වූ, දෙව් මිනිසුන්ගේ ශාස්තෘන් වහන්සේ මේ ‘නිදහස’ ගැන කළේ මොන ආකාරයේ විග‍්‍රහයක් ද? කියන එක අපි හොයලා බලමු.
එදා බුද්ධ කාලෙ දඹදිව සත්‍ය ගවේෂණය ගැන තිබුණෙ පුදුමාකාර උනන්දුවක්. විවිධාකාර අය විවිධාකාර දේවල් කළා මේ වෙනුවෙන්. ‘බාහිය’ කියන්නෙත් ඒ වගේ උත්සාහ කරලා, තමුන් ‘අරහත්’ යැයි හිතාගෙන හිටි කෙනෙක්. මෙයා ජීවත් වුණේ සුප්පාරක පටුනේ. ඉන්දියාවෙ බටහිර වෙරළ තීරයේ. මහාරාෂ්ට‍්‍ර ප‍්‍රාන්තයේ, මුම්බායට මඳක් උතුරු පැත්තට වෙන්නයි මේ තැන තියෙන්නෙ. සුප්පාරක පටුන ගැන වැඩිපුර පේළියක් එකතු කරන්න හිතුණෙ ඒක අපේ ශ‍්‍රී ලාංකේය ඉතිහාස වංශකථාවෙ එන වැදගත් ස්ථානයක් නිසා. ආර්ය වංශයේ මූලාරම්භකයා ලෙස සැලකෙන විජය රජතුමා ලංකාවට එන්න නැව් නැංගෙත් සුප්පාරක පටුනෙන් බවයි මහාවංශය කියන්නේ.
ඉතින් අපි කතා කරමින් හිටියෙ බාහිය ගැනනෙ. බාහිය ඇඳගෙන හිටියෙත් ටිකක් අමුතු විදිහේ ඇඳුමක්. ඒක දර පතුරුවලින් නිර්මිතයි. ඒ නිසා මිනිස්සු මෙයාට කිව්වෙ ‘බාහිය දාරුචීරිය’ කියල. විවිධ ආකාරයේ තපස් රැකපු මේ තැනැත්තා හිතුවා එයත් රහතන් වහන්සේ නමක් කියලා. මෙයාගෙ හිතේ ඇතිවුණ මේ වැරදි සිතිවිල්ල දැකපු, මෙයාට හිතවත් දෙවිකෙනෙක් මෙයා ගැන අනුකම්පාවෙන් කරුණු පහදලා දීලා සැබෑ අරහත් මඟ කියා දෙන, එවකට සැවැත් නුවර වැඩසිටි ගෞතම සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන සැළ කර සිටියා.
සත්‍යය ගැන එදා තිබුණ පිපාසාව පුදුමෙනුත් පුදුමයි. බාහිය එවේලේ ම පිටත් වුණා සුප්පාරක පටුනෙන් සාවත්ථිය බලා…. අද වගේ වාහන තිබුණෙ නැහැ. පයින් ම තමයි ගමන. ධර්ම පිපාසාව කොතරම් ද කියනව නම් මෙයා අතරමඟ නැවතුනේ රැයක් ගතකරන්න පමණ ම යි. ලංකාව වගේ 67 ගුණයක් විතර විශාල ඉන්දියාවෙ, සුප්පාරක පටුනෙ ඉඳල සාවත්ථියට තියෙන දුර සිතියමකින් බැලූවත් අපිට දාඩිය දානව. හැබැයි බාහිය ගියේ පයින්. අව් වැසි, සා පිපාසා නො බලා. කොහොම හරි මේ බාහිය සැවැත් නුවර ජේතවනාරාමෙට ආවා. නමුත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පිණ්ඩපාතෙ වැඩලා. මෙයා පාරවල් දිගේ ඇවිදගෙන ගියා බුදුරජාණන් වහන්සේ හොයාගෙන. ඒ මහා තෙදැති නරෝත්තමයන් වහන්සේව බාහිය දුරදීම හඳුනාගත්ත. දුවගෙන ගිහින් වැඳ වැටුණා. තෙවරක් ම ආයාචනා කිරීමෙන් පස්සෙ චතුර් මහා ඍද්ධිවිධ ඤණයෙන් යුත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ බාහිය ගැන උපන් මහත් අනුකම්පාවෙන් මේ විදියට වදාරණවා.
‘‘පින්වත් බාහිය, එහෙනම් ඔබ මේ විදියටයි හික්මෙන්න ඕන. යමක් දකින විට, ඒ දේ ගැන කෙලෙස් ඇති නො වීමක් ම යි වෙන්නෙ. එය දැකීම් මාත‍්‍රයක් පමණයි. යමක් අසන විට, ඒ දේ ගැන කෙලෙස් ඇති නො වීමක් ම යි වෙන්නෙ. එය ඇසීම් මාත‍්‍රයක් පමණයි. යමක් ආඝ‍්‍රාණය කරන විට, ඒ දේ ගැන කෙලෙස් ඇති නො වීමක් ම යි වෙන්නෙ. එය ගඳ-සුවඳ දැනීම් මාත‍්‍රයක් පමණයි. යමක් රස විඳින විට, ඒ දේ ගැන කෙලෙස් ඇති නො වීමක් ම යි වෙන්නෙ. එය රස විඳීම් මාත‍්‍රයක් පමණයි. යම් පහසක් විඳින විට, ඒ දේ ගැන කෙලෙස් ඇති නො වීමක් ම යි වෙන්නෙ. එය පහස විඳීම් මාත‍්‍රයක් පමණයි. යමක් සිතින් දැනගත්ත විට, ඒ දේ ගැන කෙලෙස් ඇති නො වීමක් ම යි වෙන්නෙ. එය දැනගැනීම් මාත‍්‍රයක් පමණයි.
ඉතින් පින්වත් බාහිය, යම් වෙලාවක ඔබ යමක් දකින විට ඒ දකින දේ ගැන, අසන විට ඒ අසන දේ ගැන, ආඝ‍්‍රාණය කරන විට ආඝ‍්‍රාණය කරන දේ ගැන, රස විඳින විට රස විඳින දේ ගැන, පහස ලබන විට පහස ලබන දේ ගැන, සිතින් දැනගන්න විට ඒ දැනගන්න දේ ගැන කෙලෙස් ඇති නො වීමක් නම් වෙන්නෙ ඔබ ඒ හේතුවෙන් ඒකට බැඳෙන්නෙ නෑ. යම් වෙලාවක ඔබ ඒ කිසිවකට බැඳෙන්නෙ නැත්තං ඔබ එතන නෑ. ඔබ එතන නැත්නං ඔබ මෙලොවත් නෑ. ඔබ පරලොවත් නෑ. ඒ දෙක අතරත් නෑ. ඔබ නිදහස්…….”
මෙහෙම දේශනා කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ නැවතත් පිණ්ඩපාතෙ වැඩියා. බාහියට මුළුමනින් ම ‘නිදහස්’ වෙන්න ගතවුණේ බොහොම සුළු වෙලාවයි. ඒ බාහිය දාරුචීරිය මහරහතන් වහන්සේ සියළු කෙලෙසුන්ගෙන් සැබෑවට ම නිදහස් වුණා.
මොහොතකට හිතල බලන්න අපි මේ කෙලෙස් කාමයන්ට කොයිතරම් බැඳිලා ගිහින් ද කියලා. මේ කාම ගිනිවලින් කොයිතරම් නම් දැවි දැවී ද ඉන්නෙ කියලා. මේ කාම මඩ ගොහොරුවේ අපි කොයිතරම් එරිල ද ඉන්නෙ කියලා…..? අවාසනාව අපිට ඒක නො පෙනෙන එක. පෙනුනත් පිළිගන්න අකමැති එක. පිළිගත්තත් ගොඩ එන්න අකමැති එක. ගොඩ එන්න කැමති වුණත් ඊට අනුගමනය කළ යුතු මාර්ගය පිළිපදින්න අකමැති එක. මේ කොයි එකට අකමැති වුණත් අපිට වෙන්නෙ මඩේ ම එරිල ඉන්න. නුවණැති වීරියවන්ත කෙනා විතරයි වලෙන් ගොඩ යන්නේ. මේ ලාමක, තුච්ඡු කාමුක ආශ්වාදයන්ට ඇලිලා, ඒවයින් අන්ධ වෙලා ඉන්න අය හිතනවා ඒ සැප විඳිමින් සිත් සේ ජීවත් වීම තමයි නිදහස කියලා. බලන්න මේ කාමයන් නිසා අපි කොයිතරම් නම් බන්ධන ප‍්‍රමාණයකට හිර වෙලා ද කියල. ගොඩක් වෙලාවට අපිට තේරුම් ගන්න අමාරුයි අපි බන්ධනයක හිර වෙලා ද කියලවත්. ඒ තරමට ම අපි අන්ධ වෙනවා. මොහොතකට හිතලා බලන්න ජීවිතේ කවදා හරි ඔබ මොනයම්ම දෙයක් හෝ වෙනුවෙන් දුක් වුණා නම්, කඳුළු සැළුව නම්, හඬා වැලපුණා නම් ඒ බන්ධනයක් නිසා නෙවෙයි ද කියලා…… ඉතින් අපි නිදහස් ද?එ
මේ ලෝ දහම පසක් නො කරගැනීම නිසා, සැබෑ නිදහස නො ලැබීම නිසා එක පුද්ගලයෙක් මේ අනවරාග‍්‍ර සංසාර ගමනෙදි හෙලූ කඳුළු සතර මහා සාගර ජලයට වැඩි බවයි තුන්කල් දක්නා නුවණින් යුත්, ලෝකවිදු වූ අප ශාස්තෘන් වහන්සේ වදාළේ. මේ සසර ගමන අතිශය අනියතයි. බියකරුයි. බිහිසුණුයි. මේ ගමන වැටිල තියෙන්නෙ සතර අපාය හරහා. මහා දුක් කන්දරාවක්, වේදනා සමුදායක් මැදිනුයි මේ පාර වැටිල තියෙන්නෙ. ඉතින් මෙවන් වූ සසරකින් නො මිදුණු සත්වයාට කවර නම් නිදහසක් ද?
ඇති තතු ඇති ලෙස ම දැක, කවදා නම් අපි ‘නිදහස්’ වෙමු ද?
නිදහසේ සටහන
කාලිංග මහානාම

[03/25/19]   කවුරුන් ද මේ නාගයෝ…?

අප වෙසෙනා පෘථිවියේ තුනෙන් දෙකක් ජලයෙන් යට වී පවතී. ඒ සුවිසල් ජලස්කන්ධය පුළුල් පරාසයකට පැතිර ගිය මහා සාගරයන්ගෙන් නිර්මිත ය. මහ සයුර අද්භූත තැනක් ලෙස මානව ගවේෂණයන්ට ලක් වූයේ අද ඊයේක සිට නො වේ. ඒ අද්භූත බව තීව‍්‍ර කරවමින් වරින් වර මහ සයුර දෙබෑ කොට මතු වී ක්ෂණයකින් නො පෙනී යන යෝධ ශරීරයන් ඇති සත්වයන් ගැන යම් යම් අවස්ථාවන්වල වාර්ථා වී තිබුණි.
සාගර ජලකඳ දෙබෑ කර අඩි තිහ හතළිහක් ඉහළට එසැවී, අඩි විස්සකට වඩා පුළුල් වූ මහා පෙන ගොබයේ ඇති ගිනි පුළිඟු වන් දෑස් සහ තියුණු උල් දත් ඇති මුඛය විවර කර, ඇසිපිය හෙළන සැණෙකින් යළි නො පෙනී යන දැවැන්ත මුහුදු උරගයා ගැන පුවත ද ලෝකය හමුවට ගෙන ආවේ උභතෝකෝටිකයකි.
වරෙක ප‍්‍රංශ ගවේෂකයන් දෙදෙනෙකු මේ සත්වයාගේ ඡායාරූපයක් ගන්නට සමත් වූහ. මහ සයුර මැද ගල්වැටියකට බර දී සිටි දැවැන්ත සත්වයා දෙස දුරදක්නයෙන් බැලූ ඔවුහු ගොඩබිම වෙසෙනා නාගයෙකුගේ ස්වරූපය ම සහිත පළල් වූ පෙන ගොබය, දිදුලන නෙත් සඟල, ලා රතුවන් මුඛය, තියුණු උල් දත්, සහ කළු සුදුවන් විශාල සිරුර පැහැදිලි ව දැක ගත්හ. අඩක් පමණ ජලයෙහි ගිලී ගත් සිරුරේ දිග අඩි සියය ඉක්මවන්නට ඇති බව ඔවුන්ගේ නිගමනය විය.
සබ්මැරීන උපකාරයෙන් මරියානා ආගාධය අසල ගවේෂණයක නියැළුන තවත් පිරිසක් කැමරා තුළින් දුටුවේ සාගර පත්ලෙහි අඩි 200 -250ක් පමණ වූ ආලෝක ධාරා විහිදුවන උරගයෙකු සිටින බව ය. සැණෙකින් එම ආලෝකය නිවී ගිය අතර සාගර පතුලේ මහා කැළඹීමක් ඇති කරවමින් උරගයා සැණින් නො පෙනී ගියේ ය.
මෙවන් වූ වාර්ථා ගණනාවක් නිසා විද්‍යාඥයින් සරණ ගිය වත්මන් ලෝකය අවසානයේ පැමිණි නිගමනය වූයේ මේ සත්වයා කිසිසේත් ම මිනිස් ග‍්‍රහණයට හසු කර ගත නො හැකි, පියවි ඇසට පෙනුන ද මොහොතින් නො පෙනී යන, මහ සයුරේ සිරස් සහ තිරස් අතට සැණෙකින් කිමිදිය හැකි, ශබ්දයේ වේගයට වැඩි වේගයෙන් ගමන් කරන අද්භූත ජීවියෙකු බව ය.
ලොවට අබිරහසක් වූ මේ මුහුදු නාගයන් අපට සිහිපත් කළේ දෙදහස් හයසිය වසරකට එපිට ලොව පහළ වී වදාළ ගෞතම සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ රාජ්‍යය තුළ ඉස්මතු වූ, අප නො දකිනා ලොවෙහි අසිරිමත් හෙළිදරව්වයි.
බුදු සසුනට නාගයන් යනු ආගන්තුක ජීවි කොටසක් නම් නො වේ.
‘‘ආකාසට්ඨා ච භුම්මට්ටා – දේවා නාගා මහිද්ධිකා
පුඤ්ඤං තං අනුමෝදිත්වා – චිරං රක්ඛන්තු බුද්ධ සාසනං”
මෙලෙසින් අහසේ ද පොළවේ ද වෙසෙන්නා වූ දෙවියන්ටත්, නාගයන්ටත් පුණ්‍යානුමෝදනා කොට සම්බුද්ධ ශාසනය බොහෝ කාලයක් සුරක්ෂිත කරවන්නට යැයි පැවසීම ඇරඹුණේ ද මෑතක දී නො වේ. සම්බුදු සසුන හා සබැඳි දේව පිරිසක් සේ ම නාග පිරිසක් ද වෙසෙන බව අපි දන්නෙමු. එසේ ම සම්බුදු සසුනට නම් නාගයන් යනු හුදු සංකල්පයක් හෝ මනුෂ්‍ය ගෝත‍්‍රයක් හෝ නො වේ.
පෙනෙනා නාගයෝ සහ දන්නා නාගයෝ
අප පියවි ඇසින් දකින්නේ උරග ගණයට අයත්, උග‍්‍ර විෂ සහිත සර්පයෙකු ලෙස සැලකෙන නාගයන් ය. පියවි ඇසට පෙනෙනා මේ නාගයන් හැරුණු කොට අප දන්නා නාගයන් සියල්ලන් ම අපට හමු වන්නේ බුදු දහම තුළ ය.
සිද්ධාර්ථ ගෞතම බෝසතාණන් වහන්සේ සම්බුද්ධත්වය සාක්ෂාත් කළ දිනයේ උදෑසන නේරංජරා නදියේ පා කළ පාත‍්‍රය උඩුගං බලා ගොස් පසු ව නාග ලෝකයේ පිහිටි බව අපි අසා ඇත්තෙමු. එය දුටු මහා ආයුෂ ඇති මහාකාල නා රජු අදත් බුදු කෙනෙකු බුදු වන්නට යන වග පැවසුවේ ලූ.
ගෞතම සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධත්වයෙන් පසු ඉක්ම ගිය සයවන සතිය මුචලින්ද නාග දරණය තුළ ගත කළ බව ද අපි අසා ඇත්තෙමු. මහා වර්ෂාවන්ගෙන් සහ සුළෙඟන් ද මැසි මදුරුවන්ගෙන් ද සර්පයන්ගෙන් ද තථාගතයන් වහන්සේට උවදුරක් නො වනු පිණිස මුචලින්ද නා රජු සම්බුදු සිරුර වටා දරණ ගසා සම්බුදු ශීර්ෂයට ඉහළින් පෙන ගොබය නගාගෙන සතිය පුරාවට ම රැඳී සිටියේ ය. සතිය අවසන දරණ පට ලෙහා දමා සුන්දර වූ ශරීරයක් මවාගෙන භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඉදිරිපිට මිනිස් වේශයෙන් පෙනී සිටියේ ය.
(ඛුද්දක නිකාය – උදාන පාලි)
භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නමක් ලොව පහළ වී දැයි මිනිසුන්ගෙන් දැන ගැනීමට උපක‍්‍රමයක් ලෙස සිය අභිරූමත් දියණියට ගීයක් උගන්වා අඩ මසකට වරක් උපෝසථ දිනයේ බරණැස ගංගා නදිය අසල තම පෙන ගොබය මත මිනිස් වෙසින් ඇය හිඳුවා ඇගේ ගීයට ප‍්‍රතිගීයක් ගයන්නෙකුට මහත් වස්තුව ද සමඟ ඇයව සරණපාවා දෙන බව ප‍්‍රසිද්ධ කළේ ඒරකපත‍්‍ර නා රජු ය. අවසන ඔහු භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හමුවට පැමිණියේ ය.
තවත් අප දන්නා නාගයෙකු වන්නේ ඍද්ධිමත් වූ නන්දෝපනන්ද ය. භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ සංඝයා වහන්සේලා පිරිවරා ගෙන දෙව්ලොවට වැඩි මොහොතේ පා දුවිලි වැටීම නිසා කිපී මහාමේරු පර්වතය සිය පෙන ගොබයෙන් වසා ගත් ඒ නා රජු දමනය කළේ මහා ඍද්ධි ඇත්තා වූ බුද්ධ පුත‍්‍ර මොග්ගල්ලානයන් වහන්සේ ය.
වරෙක අනුරුද්ධ මහ රහතන් වහන්සේට වැළඳුණු උදරාබාධයකට පිළියම් ලෙස අනවතප්ත විලෙන් පැන් ගෙන ඒමට වැඩි සත් හැවිරිදි වූ සුමන සාමණේරයන් වහන්සේට පැන් ගනු නො හැකි වන ලෙස විල වසා පෙණගොබය නගා ගත්තේ පන්ථක නා රජු ය. නමුත් සාමණේරයෝ පෙනය ඉවත් කර පැන් රැගෙන වැඩි සේක.
ශ‍්‍රද්ධාවන්ත වූ නාගයෙකු මිනිස් වෙස් ගෙන බුදු සසුනෙහි පැවිදි වූ බවත්, නින්දේ දී සැබෑ නාග ස්වරූපය මතු වීම නිසා ස්වාමීන් වහන්සේලා මේ බැව් දැන තථාගතයන් වහන්සේට දැනුම් දුන් බවත්, ඉන් අනතුරු ව නාගයන් පැවිදි කිරීම තහනම් කොට විනය නීතියක් පැනවුණු බවත් විනය පිටකයේ සඳහන් ය.
එසේ ම නර්මදා නදිය අසබඩ සහසක් සක් ලකුණින් පිරී ගත් උතුම් ශී‍්‍ර පාද සටහනක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ තබා වදාළේ නා රජෙකුගේ ඉල්ලීම මත බව කියැ වේ.
එපමණක් නො ව භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ දෙවන ලංකාගමනය සිදු කෙරුණේ නාගයන් දෙපිරිසක් අතර සිදු කෙරෙන්නට ගිය යුද්ධයක් නවතා යහපත සලසා දෙන්නට ය. තෙවන වරට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අප රටට වැඩම කළේ නාගදීපයට වැඩි ගමනේ දී මණිඅක්ඛික නා රජු කළ ආරාධනාවකට අනුව ය.
මහා බෝධි ශාඛාව අප රටට වැඩම කරවූ මොහොතේ බෝධි ශාඛාව ඔවුන් සතු කර ගන්නට තැත් දැරූ නාගයන් සංඝමිත්තා රහත් තෙරණියෝ අනුකම්පාව මත සතියක් පුරාවට මහා බෝධි ශාඛාව නා ලොව වඩා හිඳුවා පූජෝපහාර දක්වා ඇත. දැනුදු අප ‘නා ලොව සතියක් පුද ලද බෝධිය’ කියා ජය ශී‍්‍ර මහා බෝධින් වහන්සේට වන්දනා කරන්නේ එබැවිනි.
ස්වර්ණමාලී මහා සෑයේ පිහිටවූ ද්‍රෝණයක් සම්බුදු ධාතුන් වහන්සේලා නා ලොව සිට ඍද්ධි බලයෙන් රැගෙන ආවේ සෝණුත්තර රහතන් වහන්සේ ය. ඒ මහා සෑය තනවන්නට නාගයන් බොහෝ සෙයින් උපකාර කළ බව ද වංශ කථාවල සඳහන් ය.
සෝමාවතිය සෑ රජුන් තුළ නිධන් ව ඇත්තේ ද නා ලොව සිට වැඩම කරවූ දක්ෂිණ ශී‍්‍ර දන්ත ධාතූන් වහන්සේ ය.
අප මහ බෝසතාණන් වහන්සේ බෝධිසම්භාර පුරන සමයේ විපස්සී සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් විවරණ ලැබුවේ අතුල නම් නාග රාජයෙකු ව ඉපිද සිටිය දී ය.
මෙලෙස සසුන හා සබැඳුණ නාගයන් කවර සත්ව කොට්ඨාසයකට අයත් ද? නාගදීපයේ ද කැලණියේ ද වාසය කළා වූ නාගයන් කවුරුන් ද? ඒ මනුෂ්‍ය ගෝත‍්‍රයක් ය කියා පැවසිය හැකි ද? පෙනෙන නාග ලෝකය හා නො පෙනෙන නාග ලෝකය අප කවර අයුරකින් විග‍්‍රහ කරන්න ද?
කවරහු ද මේ නාගයෝ?
අප දන්නේ බිජුවටින් උපදින නාගයන් ගැන පමණි. සත්ත්වයන් විෂයෙහි යම් හතර ආකාරයකින් උප්පත්ති සිදු වේ ද ඒ හතර ආකාරයෙන් ම නාගයන් ද උපත ලබන බව ඔබ අසා තිබේ ද? අප නො දුටු ඒ ලොව පිළිබඳ, පෙනෙන, නො පෙනෙන සියලූ ලෝකයන් මැනැවින් අවබෝධ කළා වූ, ඒ සියලූ ලෝකයන්ගෙන් නිදහස් වී වැඩ සිටියා වූ සර්වඥයන් වහන්සේගේ දහම තුළින් ම හැර අන් කවරකින් නම් අප හඳුනා ගන්න ද?
බිත්තරවලින් උපදින්නා වූ නාගයන්, එනම් අණ්ඩජ නාගයන් හැරුණු කොට සංසේදජ, ජලාබුජ හා ඕපපාතික යන ආකාරයන්ගෙන් ද නාගයෝ උපත ලබති. මේ බව භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සංයුත්ත නිකායේ නාග සංයුත්තය තුළ විස්තර කොට පෙන්වා වදාළ සේක. මේ අය අතුරෙන් වඩාත් බල සම්පන්න වන්නේ ඕපපාතික නාගයන් ය.
මහාමේරුව පතුල මුර කරනා නාගයන් ගැන කුලාවක ජාතකය තුළ කියැවේ. දෙදෙව් ලොවට අධිපති සක් දෙවිඳුන් සුරා බී මත් වූ අසුරයන් මහාමේරුව පත්ලේ පිහිටි අසුර භවනට හෙලූ බවත්, දිව්‍ය සම්පත් තමන්ට අහිමි වූ බව වටහා ගත් අසුරයන් සුර පිරිසට එරෙහිව යුද වැදුණු බවත්, මෙත් සිතින් යුතු වීම නිසා අවසන් මොහොතේ සක් දෙවිඳු යුද්ධය ජයගත් බවත්, ඒ වෙනුවෙන් සහස් යොදුනක් උස වෛජයන්ත ප‍්‍රාසාදය පැන නැගුණ බවත් එහි සඳහන් ය. අසුරයන් යළි පැමිණීම වළක්වනු පිණිස සක් දෙවිඳුන් පස් තැනෙක රැකවල් ලූ අතර එහි පූර්වාලින්දයේ හිඳ මහාමේරුව පත්ල මුර කරන්නේ නාගයන් ය.
තිරිසන් යෝනියේ උපන්නා වූ නාගයන්ට අධිපතිත්වය දරන්නේ විරූපාක්ෂ නම් වූ වරම් දේවතාවා ය. ‘‘නාගානඤ්ච ආධිපති විරූපක්ඛෝ ඉති නාමසෝ” යනුවෙන් ආටානාටිය සූත‍්‍රය තුළ ඒ බැව් ප‍්‍රකාශ කෙරේ.
ආටානාටිය සූත‍්‍රය තුළ වෛශ‍්‍රවණ දිව්‍ය රාජයා පවසා සිටින්නේ බුදු සසුන කෙරෙහි පැහැදුණු සිත් ඇති යක්ෂ, කුම්භාණ්ඩ, ගාන්ධර්ව, නාග පිරිස් සේ ම අපැහැදුණු සිත් ඇති යක්ෂ, කුම්භාණ්ඩ, ගාන්ධර්ව, නාග පිරිස් ද සිටින බව යි. සම්බුදු සසුනක් තුළ සිල් ගුණ දම් රකින්නවුන් කෙරෙහි අප‍්‍රසාදයෙන් පසු වන්නා වූ ඒ අමනුෂ්‍යයන්ගෙන් සිව්වනක් පිරිසට ඇති විය හැකි උපද්‍රව දුරු කිරීම පිණිස මේ ආටානාටිය ආරක්ෂාව පවසන බව ද වෙසමුණි වරම් දෙව් රජු භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඉදිරියේ ප‍්‍රකාශ කොට ඇත.
භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ජීවමානව වැඩ සිටි සමයේ ඒ සා අමනුෂ්‍ය බලයක් පැවතී නම් මෙකල ගැන කථා කරන්නට ද දෙයක් නැත. නා ලොව වෙසෙන්නා වූ සියලූ නාගයන් තිසරණ සරණයෙහි පිහිටා නැත. බුදු සසුන කෙරෙහි හිත පහදවා ගත් නාගයන් ඇත්තේ ඉතා සුළු පිරිසකි. ඔවුහු ශාසනාලයෙන් යුතු ව අප සිදු කරන පුණ්‍ය ක‍්‍රියාවන්ට උපකාර කළ ද බහුතරය සිටින්නේ ඒ පුණ්‍ය ක‍්‍රියාවන්ට අකුල් හෙළන අසුර සේනාවට අයත්ව බව අප අමතක නො කළ යුතු ය.
‘‘මහා සක්වළ වසන්නා වූ සියලූ ලෝ වැසි නාගයෝ සපිරිවර සහ එක්ව සැදැහෙන් රකිනු මැන ලොව සෙත් පතා”
ආටානාටිය සූත‍්‍රයේ දී නාගයෙක් හෝ නාගිනියක් හෝ නාග පැටවෙක් හෝ නාග පැටවියක් හෝ නාග මහාමාත්‍යයෙක් හෝ නාග පිරිසට අයත් කෙනෙක් හෝ නාග සේවකයෙක් හෝ සිව්වනක් පිරිසට දුෂ්ට, නපුරු සිතින් යුතු ව උවදුරු කිරීමට ඉඩ තිබෙන බව ඉතා පැහැදිලි ව ප‍්‍රකාශ කෙරේ. ඔවුන්ගෙන් ආරක්ෂා වීම පිණිස ආටානාටිය ආරක්ෂාව සේ ම ඛන්ධ පිරිත ද එක සේ ම උපකාරී වේ.
භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඛන්ධ පිරිත දේශනා කරන්නට යෙදුණේ සර්පයෙකු දෂ්ට කිරීම නිසා එක් ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් අපවත් වූ අවස්ථාවක ය. විරූපාක්ෂ, ඒරාපථ, ජබ්‍යාපුත්ත හා කණ්හාගෝතමක යන සර්ප කුලයන්ට මෙත් සිත පැතිරවීමෙන් ඇරඹෙන ඛන්ධ පිරිත නුහුගුණයන්ගෙන් පිරි තිරශ්චීනයන්ගෙන් ආරක්ෂා වීම පිණිස අනන්ත ගුණයන්ගෙන් පිරී ගත් උතුම් තුනුරුවනේ ආශීර්වාදය සලසා දෙන උතුම් සුතුරකි. මේ සූත‍්‍ර සජ්ඣායනය කිරීමෙන් හා අපමණ මෙත් සිත ම පැතිරවීමෙන් අමනුෂ්‍ය උවදුරු මැඩ පවත්වන්නට හැකි ය.
එසේ ම පින් අනුමෝදන් කිරීමේ දී ‘සසුනෙහි පැහැදුණු සිත් ඇත්තා වූ නාගයන්’ කෙරෙහි පමණක් පුණ්‍යානුමෝදනා කිරීම ප‍්‍රමාණවත් බව පැවසිය යුතු ය. ඒ සැදැහැති නාගයන් සම්බුදු සසුන සුරකින්නට හැකි පමණින් ඇප කැප වනු ඇත.
දිවි පුදා සිල් රැකි බෝසත් නාගයෝ
අප මහ බෝසතාණන් වහන්සේ නා ලොව උපත ලබා සිටිය දී පවා සිල් ගුණ දම් වර්ධනය කළ ආකාරය ජාතක කථා කිහිපයකින් ම හෙළිදරව් වේ.
වරෙක බෝසතාණන් වහන්සේ භූරිදත්ත නමින් නා ලොව උපන් සේක. පිය රජු සමඟ විරූපාක්ෂ වරම් මහ රජුගේ උපස්ථානයට චාතුම්මහාරාජික දෙව් ලොවට ගොස් එහි වූ දිව්‍ය සම්පත් දැක, මණ්ඩුකයන් අනුභව කෙරෙනා මේ නාග යෝනියෙන් කවර ඵලයක් ද යැයි සිතූ භූරිදත්ත නා රජු මිනිස් ලොවට විත් තුඹසක් මත්තේ දරණ වැල ලාගෙන පෙහෙවස් රැක්කේ ය. අහිකුණ්ටිකයෙකු ඒ නා රජු අල්වාගෙන තලා පෙළා හිංසා කරද්දී පවා ‘‘මා කිපුණේ නම් මොහු සුණු විසුණු වන්නේ ය. එයින් මාගේ ශීලයට හානි වන්නේ ය.” යැයි සිතා නො කිපී ම සිටි නා රජු දිවි දෙවැනි කොට ශීලය රැක ගත්තේ ය.
මෙලෙස ම වරෙක චම්පෙය්‍යය නමින් නා ලොව උපන් බෝසතාණන් වහන්සේ නාග සම්පත් කෙරෙහි ලොබ නො වී චතුරාර්ය සත්‍යය ධර්මය අවබෝධ කළ හැකි සුගති උපතක් ලබන්නට සිතා මිනිස් ලොවට පැමිණ පෙහෙවස් රැක්කේ ය. එවර ද අහිකුණ්ඨිකයෙකු කළ හිංසා පීඩා විඳ දරාගෙන සිල් ආරක්ෂා කළේ එක විෂ ධූමයක් පිට කර නගරය ම අළු කළ හැකිව තිබිය දී ය.
තවද මේ ජාතක කථාවන්ගෙන් හෙළිවන සුවිශේෂී කරුණක් වන්නේ නාගයන් පෙණ ගොබ ගණනාවක් මවා පෑමේ සෘද්ධි බලයකින් යුතු බව යි. පෙණ ගොබ පහක්, හතක්, නවයක් හෝ වැඩි ගණනක් සහිත වූ නාගයන්ගේ ලාංඡන පුරාණ හෙළ කලාකරුවන් අතින් පණ ලබන්නට ඇත්තේ මේ බැව් ඔවුන් මැනැවින් දැන සිටි නිසා විය යුතු ය. එය බල සම්පන්න නාගයන් සතු වූ සෘද්ධියකි.
නාගයන් සතු මහානුභාව සම්පන්න බව නිසා ඇතමුන් නාග උපත ප‍්‍රාර්ථනා කරති. කවර ආකාරයකින් උපත ලැබුව ද කවර ලෙසින් බලසම්පන්න වූව ද කවර අයුරක සම්පත් ලැබූව ද නාග උපත යනු තිරිසන් උපතක් ම ය. එවන් තිරිසන් යෝනියක උපතකින් කවර සැපතක් ද?
චම්පෙය්‍යය ජාතකයේ දී උග්ගසේන නම් රජු විසින් චම්පෙය්‍යය නා රජු නිදහස් කරවූ පසු නා රජු ප‍්‍රත්‍යුපකාරයක් ලෙස උග්ගසේන රජුව නා ලොවට රැගෙනවිත් මහත් හරසරින් යුතුව සංග‍්‍රහ කළේ ය. නා ලොව පවත්නා ශී‍්‍ර විභූතිය දුටු උග්ගසේන රජු, නා රජුගෙන් විමසුවේ මෙතරම් සැපවත් දිවි පෙවතක් හැර දමා කුමක් නිසා මනු ලොව විත් උපෝසථ ආරක්ෂා කරන්නේ ද කියා ය. එවිට නා රජු පැවසුවේ, ඉන්ද්‍රිය දමනය කොට කෙලෙස් සතුරන් පරදවා ජරා, මරණයෙන් මිදී නිවන් සාදා ගනු කැමැත්තෙන් මෙසේ කරන බව යි. තිරිසන් යෝනියේ හිඳීමෙන් ඒ ක්ෂණ සම්පත්තිය අහිමි වී යන බව දන්නා නිසා ඔවුහු සුගතිය පතා සිල් ගුණ දම් රැකියහ.
ඉදින් අප ද කළ යුත්තේ ලද මේ සුගතිගාමී උපතින් ඵල ලබා මේ ගෞතම බුදු සසුන තුළ ම කෙලෙස් සතුරන් පරදවාලීම නො වේ ද?
ගෞතම සසුනෙහි සිත පහදවා ගත් සියලූ දෙව් බඹුන් ද මිනිසුන් ද නාගයන් ද වහ වහා කෙලෙස් සතුරන් පරදවා අම නිවන සාක්ෂාත් කර ගනිත්වා!
මිණි කැට වන් ඇස් ඇති නා රජුනේ
අනුමෝදන් වේවා මේ පින්!!!

සම්බුදු සසුන කෙරෙහි මහත් වූ ප‍්‍රසාද චිත්තයකින් යුතු ව සසුනේ චිරස්ථිතිය උදෙසා කැප වන්නා වූ නාග රාජයන් අතුරෙන් මණිඅක්ඛිත නා රජුන්ට හිමි වන්නේ අග‍්‍ර ස්ථානයකි. හෙතෙමේ ගෞතම සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ව සරණ ගියේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ දෙවන ලංකාගමනය සිදු වූ අවස්ථාවේ දී ය. උතුම් තිසරණ සරණෙහි පිහිටි, මිණි කැට වන් ඇස් ඇති හෙයින් මණිඅක්ඛිත නම් වූ ඒ නා රජු තමන්ගේ රාජධානිය වෙත වැඩම කරන ලෙස භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මහත් සැදැහැයෙන් ආරාධනා කිරීමේ මහඟු ප‍්‍රතිඵලය වූයේ ඒ උතුම් සම්බුදු පා කමල් ස්පර්ශයෙන් තෙවන වරටත් ලක්දිව පාරිශුද්ධත්වයට පත් වීම යි.
නා ලොව නාගයෙකු ව ඉපිද මිනිස් වෙස් ගෙන ලක්දිව කැලණි නදිය අසබඩ රාජධානිය ගොඩ නගා ගත් මණිඅක්ඛිත නා රජුන්ට පුණ්‍යානුමෝදනා වන්නට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ජීවමානව වැඩසිටි සොඳුරු මැණික් ආසනය නිදන් කොට තැනවූ කැලණි සෑ රජුන් දැනුදු අපි මහත් බුදු බැතියෙන් වන්දනා කරන්නෙමු.
එසේ ම පැන් පහසු වීම පිණිස භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සිවුරු ගලවා තැන්පත් කොට තැබූ, ඒ භාග්‍යවත් අරහත් ධජයේ සුපින්බර පහස ලැබුවා වූ ‘සිවුරු ගල’ ද අපි වන්දනා කරන්නෙමු.
ඒ මොහොතේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පරිභෝජනය කළ ‘ජල සාටිකා ධාතූන් වහන්සේ’ වැඩ සිටිනා එගොඩ කැලණිය සෑ රජුන්ව ද අපි වන්දනා කරන්නෙමු.
ඒ පාරිභෝගික ධාතූන් වහන්සේලා වැඩ සිටින්නා වූ, බුදු සිරි පා සිප ගත්තා වූ, ඒ පරම පූජනීය බුද්ධ භූමිය අපගේ වන්දනාමානයට පාත‍්‍ර වන වාරයක් වාරයක් පාසා මණිඅක්ඛිත නා රජුගේ ජීවිතයට පුණ්‍ය ගඟුලක් ගලා යන බව නිසැක ය. මහ සයුර යට පිහිටි නාග භවනේ සිට සුවඳැති කඩුපුල් මල් නෙළා ගෙනවිත් කැලණි නදියෙන් ගොඩ වී දැනුදු ඒ සුපින්වත් නා රජු තම ශාස්තෘන් වහන්සේ වැඩ සිටි පින්බිම පුද දෙනවා විය යුතු ය.
පින්වත් නා රජුනේ, ඔබ, අප සරණ ගියා වූ ඒ ශාක්‍යමුනීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ උදෙසා අප සිදු කරන ආමිෂ, ප‍්‍රතිපත්ති පූජාවන්ගෙන් රැස් වන්නා වූ සියලූ කුසල ධර්මයන් එක සේ ම ඔබට ද අනුමෝදන් වේවා!
තිරශ්චීන උපතින් නිදහස් ව සුගතිගාමී උපතක් ලබා මේ ගෞතම බුදු සසුනේ දී ම සදාතන පිළිසරණ සලසා ගැනීමට ඔබට ද මේ සම්බුදු සසුන් කෙතෙහි හිත පහදවා ගත් අනෙකුත් සියලූ නාගයන්ට ද වාසනාව උදා වේවා!
නාග සටහන
විශ්වනාත් දේවප‍්‍රිය

Location

Category

Address

Buddhist Culture Centre
Colombo
00200
Other Religious Centers in Colombo (show all)
Sri ponambalawaneswaram Sri ponambalawaneswaram
Sri Ramanathan Street
Colombo, 01300

National Christian Council of Sri Lanka National Christian Council of Sri Lanka
368/6, Bauddhaloka Mawatha,
Colombo, 00700

The National Christian Council of Sri Lanka :: Celebrating 100 years of Ecumenical Pilgrimage. Visit www.nccsl.org

Srimath Ukra  Veera Maha Kaliamman Temple Srimath Ukra Veera Maha Kaliamman Temple
336 Sea Street
Colombo, 11

Srimath Ukra Veera Maha Kalamman is based in Sea Street, Colombo Sri Lanka.

Our Lady of Carmel Tamil Society Our Lady of Carmel Tamil Society
All Saints' Church ,Borella.
Colombo

Our lady of Carmel tamil society started in 1950 to serve the parishioners of All Saint's church, Borella.

Gospel Vision TV Gospel Vision TV
71A, Gregory's Road
Colombo, 11700

Gospel Vision, the pioneer Christian television channel in Sri Lanka, operates under the banner of Zoe Life Ministries.

Gangaramaya Buddhist Temple Gangaramaya Buddhist Temple
61 Sri Jinarathana Road
Colombo, 00200

Gangaramaya Temple is one of the most important temples in Colombo, Sri Lanka, being a mix of modern architecture and cultural essence.

Society Of Young Burmese Buddhist Monks Society Of Young Burmese Buddhist Monks
Dematagoda Road
Colombo, 00900

Sharing the knowledge for the sake of human society.

Srimath Arunachaleswara Dewasthanam - அருணாசலேஸ்வரா் Srimath Arunachaleswara Dewasthanam - அருணாசலேஸ்வரா்
Temple Road, Colombo
Colombo, 01500

ஸ்ரீ சுவா்ணாம்பிகா சமேத அருணாசலேஸ்வரா் தேவஸ்தானம்

Yebbusha Church Yebbusha Church
37/1,Pathtaduwana,Minuwangoda
Colombo, 11450

Situated in Minuwangoda.Started the ministry in 2001/02.

Sri Dharmaashrama Vihaaraya - Sri Saddhathissa Daham Pasala Sri Dharmaashrama Vihaaraya - Sri Saddhathissa Daham Pasala
Colombo, # 34

වනාතමුල්ල ග්‍රාමයේ, දැවැන්ත මෙහෙවරක් ඉටු කරන්නා වූ විහාරස්ථානයකි...

Living Friends Youth Ministry Living Friends Youth Ministry
COLOMBO 06,SRI LANKA
Colombo, 102 1/2 PAMANKADA RD

Arise Shine Nagita Babalenna

Jesu Medura Daham Pasala Jesu Medura Daham Pasala
Nedimala
Colombo

Jesu Medura Daham Pasala