Chabad of Sri Lanka, Colombo Video December 24, 2016, 7:33pm

Videos by Chabad of Sri Lanka in Colombo.

Other Chabad of Sri Lanka videos

בית חב"ד חופי סרי לנקה בסכנת סגירה
שבוע אחרי פסח מתקשר אליי גורם בטחוני בכיר ואומר: "שיש רכב מסחרי עם טרוריסטים מחופשים במדים שבדרך לבצע פיגוע"באותו זמן אנ...

חברים יקריםכבר 5 שנים שאנחנו פועלים בסרי לנקה בכל עונות השנה למען הקהילה, המטיילים, הישראלים, והיהודים מכל רחבי העולם! ...

זכינו בביתינו בערב חג לבר מצווה פעם שניה השבוע.

הורסים כדי לבנות

לג בעומר שמח😃😃🍻🍺🔥🔥

שבוע טוב ושמח

The Mikvah in Sri Lanka - a dream that became a reality...

ההתרגשות רבה!! הבור של המקווה מתחיל להתמלא במי גשם טהורים!

ברכת הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו שליט"א לטקס חנוכת המקווה בסרי לנקה.English translation:Rabbi David Lau - chief Rabbi o...

נר שמיני, החנוכיה מלאה... שנזכה להאיר את עצמנו ואת הסביבה עד שהעולם יואר באורו של משיח עכשיו אמן!

הדלקת נר חמישי

תדריך צבאי לחיילים בצבאות ה׳

נחמת הגאולה בחשכת הגלות. שבת שלום!

C