සුරකිමු බුදු දහම., Colombo Video February 25, 2020, 1:33pm

Videos by සුරකිමු බුදු දහම. in Colombo. බුදුදහම රැකගැනීමට අප දිවි හිමියෙන් කැප වන්නෙමු.ඔබත් එකතු වන්න අපත් සමඟ. Page Manager/Owner:-Chandani Kumari Ranathunga.

☸ ඒ අසිරිමත් සිද්ධාර්ථ කුමරුන්ගේ උපත..🙏

මම ලොවට අග්‍ර වෙමි
මම ලොවට ජේෂ්ඨ වෙමි.....
මම ලොවට ශ්‍රෙෂ්ඨ වෙමි
මේ මාගේ අවසන් උපතයි .....
මින්පසු ඉපදීමක් නොමැත .....!

Other සුරකිමු බුදු දහම. videos

INCREDIBLE NEED TO WA...

IF YOU LIKE FOOD AND

You cant stop watching this video till the world end 👀 😲 😱 Truly an amazing Compilation

wo men building a beautiful swimming pool on the secret home

Tsunami Hits Busan

awesome amazingo ideas

CHECK IT OUT CCTV CAMERA FOOTAGE

☸ රාජකාරීය නිමා⁣වට පත්කොට,තම හුරු පුරුදු වාසස්ථානය කරා පිටත්ව යාමට සුදානම්ව...............දේව අාශිර්වාදය ලබා ගැනීම.........

මව් පිය වන්දනාව..............🙏.
මව්පිය වන්දනාව......................................🙏.

සරණයි සරණයි මහ සඟ සරණයිමේ සිංහල රට දැයට අපේ.............🙏.

☸ ඒ අසිරිමත් සිද්ධාර්ථ කුමරුන්ගේ උපත..🙏මම ලොවට අග්‍ර වෙමි මම ලොවට ජේෂ්ඨ වෙමි.....මම ලොවට ශ්‍රෙෂ්ඨ වෙමිමේ මාගේ අවසන් උපතය...

සම්මා සම්බුදු සේමයිමා වැඳු මගේ අම්මා.....නම්මා ගෙන දෙතන පුරාරස කිරි පෙව් අම්මා........!(අවිස්සාවේල්ල ජයවිරු සමාධි සෙවන ...

☸ කතරගම වාසනා.....වැස්ස ඇඳ හැලෙමින් පැවැතියද,මදක් නැවතී නමස්කාර කොට පිටව යන අයුරු බලන්න ......සාදු 🙏 සාදු 🙏 සාදු 🙏 .

☸ ජාතියේ මව් වරුනට උපහාරයක්ම වේවා!කඳුළු බිංදු හංගා මට සුරසැප දුන්නා.....රස මසවුළු මට දීලාඇය නොකාම උන්නා.....🙏.ගායනය:-#චා...

☸ සැබෑ පිරිමිකම හඳුනා ගනිමු......................!ධනාත්මක චින්තනය පෙරදැරිව අවසානය තෙක් නරඹන්න .යාලුවන්ටත් බලන්න #Share ...

C