සුරකිමු බුදු දහම

සුරකිමු බුදු දහම

Comments

ඔබ නොඇසූ ඉතා දුර්ලභ ධර්ම කරුණු රැසක්
අනිවාරයෙන්ම අහන්න
අති පූජණීය රාජගිරියේ අරියඥාණ හිමි
මරණ මංචකයේ කල පින් බලවත් කරමින් සුගතියේ සිත පිහිටවා ගැනීම
අති පූජණීය ගලිගමුවේ ඥාණදීප හිමි
https://youtu.be/7WHSxsVogs8
ඔබත් පින්කම් කරන කෙනෙක්ද?
එහෙනම් අනිවාරයෙන් අහන්න
පින් කරාම සසර දික් වෙනවාද? |ගොඩක් අය කියන කතාවේ ඇත්ත නැත්ත
අති පූජණීය ගලිගමුවේ ඥාණදීප හිමි
අටමහා අකුසල්
අටමහා අකුසල් සහ පින් වැඩෙන කුසල්

බල්ලෝ පූසෝ පන්සලට දැම්මද?
පන්සලේ පෙම්කලාද?
නොගැලපෙන ඇදුම් ඇදගෙන පන්සල් ආවද?
හාමුදුරුවරු විවේචනය කරාද?

ගෙදර ගියත් මේ අකුසලයන් වැඩෙනවා
හොදින් ශ්‍රවණය කරන්න

අති පූජණීය රාජගිරියේ අරියඥාණ හිමි
මෙවැනි ව්‍යසනකාරී අවස්ථාවක නිවැරදිව සත්‍යක්‍රියාවක් සිදු කරමින් අපගේ අරමුණු සඵල කර ගන්නා අකාරය
ඉතා වැදගත් ධර්ම දේශනාවක්
අති පූජණීය ගලිගමුවේ ඥාණදීප හිමි
මැදිරිගිරියේ පුඤ්ඤසාර හිමිගෙන් මහා පින්කමක්
නෙත් එෆ් එම් පහන් කන්ද වැඩසටහනේ දේශක,
ඓතිහාසික දෙවනගල රජමහාවිහාරයේ භාරකාර පූජණීය මැදිරිගිරියේ පුඤ්ඤසාර හිමි රඹුක්කන බෝධියේදි පවත්වන්නට යෙදුන මහ බෝ වන්දනාව
කොපමණ පින් කරත් බාධාවන් එනවද?
මාරයා පින් කරන අයට බාධා කරනවාද?
අති පූජණීය රාජගිරියේ අරියඥාණ හිමි
නන්දන උයනෙන් මල් ගෙනල්ලා පාවඩයට දැම්මත් මන් වඩින්න බය නෑ
මගේ ශීලය මගේ ශ්‍රද්ධාව මගේ සමාධිය මට විශ්වාසයි
අති පූජණීය රාජගිරියේ අරියඥාණ හිමි
සැමියා හෝ බිරිද කරුමයක් කියලා හිතෙනවාද?
ධර්මානූකූල විග්‍රය
දුර්ලභ දසුනක්|රජ මැදුරෙත් දුගී පැලෙත් වෙනසක් නොමැතිව වඩිනා යතිවරයාණන්
අති පූජණීය රාජගිරියේ අරියඥාණ හිමි
කොරෝනා එළව එළවා පහර දෙන්න හේතූව
අති පූජණීය රාජගිරියේ අරියඥාණ හිමිගේ ධර්මානූකූල පැහැදිලි කිරීම
පින්වතුනි මම නැවතුන භික්ෂූවක්
අති පූජණීය රාජගිරියේ අරියඥාණ හිමි

දානයන් අතර උතුම්ම දානය ධර්ම දානයයි!

Operating as usual

24/09/2021

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

23/09/2021

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර දවසක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර දවසක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

22/09/2021

තෙරැවන් ගුණ සුවඳින් සැම සිත් නිවී සැනසේවා

පින්බර උදෑසනක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

තෙරැවන් ගුණ සුවඳින් සැම සිත් නිවී සැනසේවා

පින්බර උදෑසනක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

20/09/2021

උතුම් බිනර පුන් පෝය දිනයක් වේවා

පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

උතුම් බිනර පුන් පෝය දිනයක් වේවා

පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

19/09/2021

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

19/09/2021

තෙරැවන් ගුණ සුවඳින් සැම සිත් නිවී සැනසේවා

පින්බර උදෑසනක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸

තෙරැවන් ගුණ සුවඳින් සැම සිත් නිවී සැනසේවා

පින්බර උදෑසනක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸

18/09/2021

පින්බර රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

පින්බර රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

18/09/2021

තෙරැවන් ගුණ සුවඳින් සැම සිත් නිවී සැනසේවා

පින්බර රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

තෙරැවන් ගුණ සුවඳින් සැම සිත් නිවී සැනසේවා

පින්බර රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

16/09/2021

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර උදෑසනක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර උදෑසනක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

15/09/2021

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

🌺☸️🌺☸️🌺☸️☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

🌺☸️🌺☸️🌺☸️☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺

14/09/2021

තෙරැවන් ගුණ සුවඳින් සැම සිත් නිවී සැනසේවා !!!

පින්බර උදෑසනක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

තෙරැවන් ගුණ සුවඳින් සැම සිත් නිවී සැනසේවා !!!

පින්බර උදෑසනක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

13/09/2021

අප තථාගත අමාමෑණි බුදු පියාණන් වහන්සේගේ මෙත් මුදිතා කරැණා ගුණ මහිමය නිති සිහිපත් කරමු

පින්බර රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

අප තථාගත අමාමෑණි බුදු පියාණන් වහන්සේගේ මෙත් මුදිතා කරැණා ගුණ මහිමය නිති සිහිපත් කරමු

පින්බර රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

13/09/2021

අනන්ත වු බුදු ගුණ බෙලෙන් සියළු සතුන් සුවපත් වේවා

පින්බර උදෑසනක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

අනන්ත වු බුදු ගුණ බෙලෙන් සියළු සතුන් සුවපත් වේවා

පින්බර උදෑසනක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

12/09/2021

නින්දට පෙර බුදු ගුණ මෙනෙහි කිරීම පුරැදදක් කර ගනිමු

පින්බර රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

නින්දට පෙර බුදු ගුණ මෙනෙහි කිරීම පුරැදදක් කර ගනිමු

පින්බර රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

12/09/2021

උතුම් ත්‍රිවිධ රත්නයේ සඳහම් ගුණ බෙලෙන් නිදුක් නිරෝගී පින්බර උදෑසනක් වේවා

පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

උතුම් ත්‍රිවිධ රත්නයේ සඳහම් ගුණ බෙලෙන් නිදුක් නිරෝගී පින්බර උදෑසනක් වේවා

පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

11/09/2021

තෙරැවන් ගුණ සුවඳින් සැම සිත් නිවී සැනසේවා
පින්බර රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸

තෙරැවන් ගුණ සුවඳින් සැම සිත් නිවී සැනසේවා
පින්බර රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸

10/09/2021

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

10/09/2021

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර උදෑසනක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර උදෑසනක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

09/09/2021

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර උදෑසනක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර උදෑසනක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

08/09/2021

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර උදෑසනක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර උදෑසනක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

07/09/2021

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර උදෑසනක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර උදෑසනක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

05/09/2021

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

🌺☸️🌺☸️🌺☸️☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

🌺☸️🌺☸️🌺☸️☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️

04/09/2021

උතුම් ත්‍රිවිධ රත්නයේ සඳහම් ගුණ බෙලෙන් නිදුක් නිරෝගී පින්බර උදෑසනක් වේවා

පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

උතුම් ත්‍රිවිධ රත්නයේ සඳහම් ගුණ බෙලෙන් නිදුක් නිරෝගී පින්බර උදෑසනක් වේවා

පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

02/09/2021

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

31/08/2021

නින්දට පෙර බුදු ගුණ මෙනෙහි කිරීම පුරැදදක් කර ගනිමු

පින්බර රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

නින්දට පෙර බුදු ගුණ මෙනෙහි කිරීම පුරැදදක් කර ගනිමු

පින්බර රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

30/08/2021

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️

30/08/2021

තෙරැවන් ගුණ සුවඳින් සැම සිත් නිවී සැනසේවා

පින්බර උදෑසනක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

තෙරැවන් ගුණ සුවඳින් සැම සිත් නිවී සැනසේවා

පින්බර උදෑසනක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

29/08/2021

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

28/08/2021

තෙරැවන් සරණයි
නිදුක් නිරෝගී පින්බර උදෑසනක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

තෙරැවන් සරණයි
නිදුක් නිරෝගී පින්බර උදෑසනක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

26/08/2021

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර උදෑසනක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර උදෑසනක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

25/08/2021

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර උදෑසනක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර උදෑසනක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸

24/08/2021

තෙරැවන් සරණයි
නිදුක් නිරෝගී පින්බර උදෑසනක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

තෙරැවන් සරණයි
නිදුක් නිරෝගී පින්බර උදෑසනක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

23/08/2021

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර උදෑසනක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර උදෑසනක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️

22/08/2021

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර නිකිණි පුන් පෝය දිනයක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර නිකිණි පුන් පෝය දිනයක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

21/08/2021

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර රාත්‍රියක් වේවා

පින්වත් මිතුරු සැමටම

🌺☸️🌺☸️☸️🌺☸️☸️☸️☸️🌺☸️☸️☸️☸️☸️

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර රාත්‍රියක් වේවා

පින්වත් මිතුරු සැමටම

🌺☸️🌺☸️☸️🌺☸️☸️☸️☸️🌺☸️☸️☸️☸️☸️

Videos (show all)

#Congratulations #voice #Teen #SriLanka#hashen #Dulanjanaa#සුරකිමු #බුදු #දහම.හුස්ම බෙදන රූස්ස ගස්යාය පිටින්...කාසි වෙලා...
ජීවිතය කිසි දිනෙක නොමඟ යන්නට එපා....බුදු සමිඳු නැති ලොවක කිසි දෙයක් මට එපා......🙏.
☸ දෙපා නැතත් පුත නුඹගේ෴හිතේ හයිය ඇත නිසි සේ..............................................!
හුස්ම බෙදන රූස්ස ගස්යාය පිටින්...කාසි වෙලාඉඩෝරයට හේතු හොයනවා...................!
☸ මෙි මල් සමිඳුට පුජා වෙත්වා ................🙏.
අපේ රටේ අරුම පුදුම කෘෂිකර්ම සහකාර පර්යේෂක......................................................!
☸ නමස්කාරය ............................................🙏
☸ මව්පිය වන්දනාව................................🙏.

Location

Telephone

Address


Ministry Of Buddha Sasana, No:135, Srimath Anagarika Dharmapala Mawatha, Colombo.
Colombo
00700

Opening Hours

Monday 08:30 - 16:15
Tuesday 08:30 - 16:15
Wednesday 08:30 - 16:15
Thursday 08:30 - 16:15
Friday 08:30 - 16:15
Other Religious Organizations in Colombo (show all)
OneHope - Sri Lanka OneHope - Sri Lanka
Colombo

OneHope is an global ministry with a mission to bring “God’s Word to Every Child” – including 123 million children in 2020!

තුරුණු බොදු සංසදය තුරුණු බොදු සංසදය
#11,Kaduwela,Batewala,Ranala.
Colombo, 94

"හෙළය පුබුදු කරවන මනුසත් බවේ ගුණ සුවද"

Sri Siva Subramania Swamy Kovil Sunday School Sri Siva Subramania Swamy Kovil Sunday School
No.98, Ginthupitiya Street, Colombo -13
Colombo, 0094

In our temple , We have a Sunday School which imparts education on Saiva Religion. It has 17 Teachers.There is a Library attached to this School.

Holy Trinity Church Colombo Holy Trinity Church Colombo
784. Prince Of Wales Avenue Colombo 14
Colombo, 01300

“All Things Are Possible With God”

Jesus is my life Jesus is my life
Colombo

"Praise the Lord"

Revert to Islam Revert to Islam
Colombo, 50000

To spread ISLAM in every part of globe.

Colombo YMBA Colombo YMBA
No. 70, D.S. Senanayake Mawatha,Colombo 08.
Colombo

The key Buddhist movement in Sri Lanka to promote the teachings of the Buddha Dhamma to the youth.

LIFE Centre AOG LIFE Centre AOG
5 Ridgeway Place
Colombo, 00400

Sunday Service - English 10:30am - සිංහල 8:00am - தமிழ் 7.30am

Sadaham Suwada Sadaham Suwada
Colombo

Sadaham Suwada Lowa Pura Pethirewa!!!!

Brookside Community Church Colombo Brookside Community Church Colombo
374, Serpentine Road
Colombo, COLOMBO

GOSPEL MINISTRIES SL-Colombo City Church 374, Ruhunukala Mw/Serpentine Rd, Off Cotta Rd, Col 8.Call-0112676683, 0771512801 Services English Sinhala & Tamil

St. Lucia's Cathedral Colombo 13 St. Lucia's Cathedral Colombo 13
St. Lucia's Cathedral, Kotahena, Colombo 13, Sri Lanka
Colombo

This is the Official page of St. Lucia's Cathedral Colombo 13. Purpose is to promote the devotion to St. Lucy and other devotions.