සුරකිමු බුදු දහම

සුරකිමු බුදු දහම

Comments

ඔබ නොඇසූ ඉතා දුර්ලභ ධර්ම කරුණු රැසක්
අනිවාරයෙන්ම අහන්න
අති පූජණීය රාජගිරියේ අරියඥාණ හිමි
මරණ මංචකයේ කල පින් බලවත් කරමින් සුගතියේ සිත පිහිටවා ගැනීම
අති පූජණීය ගලිගමුවේ ඥාණදීප හිමි
https://youtu.be/7WHSxsVogs8
ඔබත් පින්කම් කරන කෙනෙක්ද?
එහෙනම් අනිවාරයෙන් අහන්න
පින් කරාම සසර දික් වෙනවාද? |ගොඩක් අය කියන කතාවේ ඇත්ත නැත්ත
අති පූජණීය ගලිගමුවේ ඥාණදීප හිමි
අටමහා අකුසල්
අටමහා අකුසල් සහ පින් වැඩෙන කුසල්

බල්ලෝ පූසෝ පන්සලට දැම්මද?
පන්සලේ පෙම්කලාද?
නොගැලපෙන ඇදුම් ඇදගෙන පන්සල් ආවද?
හාමුදුරුවරු විවේචනය කරාද?

ගෙදර ගියත් මේ අකුසලයන් වැඩෙනවා
හොදින් ශ්‍රවණය කරන්න

අති පූජණීය රාජගිරියේ අරියඥාණ හිමි
මෙවැනි ව්‍යසනකාරී අවස්ථාවක නිවැරදිව සත්‍යක්‍රියාවක් සිදු කරමින් අපගේ අරමුණු සඵල කර ගන්නා අකාරය
ඉතා වැදගත් ධර්ම දේශනාවක්
අති පූජණීය ගලිගමුවේ ඥාණදීප හිමි
මැදිරිගිරියේ පුඤ්ඤසාර හිමිගෙන් මහා පින්කමක්
නෙත් එෆ් එම් පහන් කන්ද වැඩසටහනේ දේශක,
ඓතිහාසික දෙවනගල රජමහාවිහාරයේ භාරකාර පූජණීය මැදිරිගිරියේ පුඤ්ඤසාර හිමි රඹුක්කන බෝධියේදි පවත්වන්නට යෙදුන මහ බෝ වන්දනාව
කොපමණ පින් කරත් බාධාවන් එනවද?
මාරයා පින් කරන අයට බාධා කරනවාද?
අති පූජණීය රාජගිරියේ අරියඥාණ හිමි
නන්දන උයනෙන් මල් ගෙනල්ලා පාවඩයට දැම්මත් මන් වඩින්න බය නෑ
මගේ ශීලය මගේ ශ්‍රද්ධාව මගේ සමාධිය මට විශ්වාසයි
අති පූජණීය රාජගිරියේ අරියඥාණ හිමි
සැමියා හෝ බිරිද කරුමයක් කියලා හිතෙනවාද?
ධර්මානූකූල විග්‍රය
දුර්ලභ දසුනක්|රජ මැදුරෙත් දුගී පැලෙත් වෙනසක් නොමැතිව වඩිනා යතිවරයාණන්
අති පූජණීය රාජගිරියේ අරියඥාණ හිමි
කොරෝනා එළව එළවා පහර දෙන්න හේතූව
අති පූජණීය රාජගිරියේ අරියඥාණ හිමිගේ ධර්මානූකූල පැහැදිලි කිරීම
පින්වතුනි මම නැවතුන භික්ෂූවක්
අති පූජණීය රාජගිරියේ අරියඥාණ හිමි

දානයන් අතර උතුම්ම දානය ධර්ම දානයයි!

Operating as usual

09/07/2021

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර උදෑසනක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර උදෑසනක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

08/07/2021

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම
☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම
☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

05/07/2021

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

04/07/2021

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

02/07/2021

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර උදෑසනක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර උදෑසනක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

01/07/2021

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

30/06/2021

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

28/06/2021

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

28/06/2021

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර උදෑසනක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර උදෑසනක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

27/06/2021

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර උදෑසනක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර උදෑසනක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

26/06/2021

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර උදෑසනක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම
☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර උදෑසනක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම
☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

22/06/2021

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

21/06/2021

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

20/06/2021

තෙරැවන් සරණයි
නිදුක් නිරෝගී පින්බර උදෑසනක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

තෙරැවන් සරණයි
නිදුක් නිරෝගී පින්බර උදෑසනක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

18/06/2021

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸

17/06/2021

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️

15/06/2021

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම
☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම
☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

15/06/2021

තෙරැවන් ගුණ සුවඳින් සැම සිත් නිවී සැනසේවා !!!
පින්බර උදෑසනක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

තෙරැවන් ගුණ සුවඳින් සැම සිත් නිවී සැනසේවා !!!
පින්බර උදෑසනක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

14/06/2021

තෙරැවන් සරණයි
සුබ උදෑසනක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺

තෙරැවන් සරණයි
සුබ උදෑසනක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺

13/06/2021

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️🌺☸️

11/06/2021

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

🔯⚛️🔯⚛️🔯⚛️⚛️⚛️🔯⚛️⚛️🔯⚛️🔯⚛️🔯⚛️

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

🔯⚛️🔯⚛️🔯⚛️⚛️⚛️🔯⚛️⚛️🔯⚛️🔯⚛️🔯⚛️

10/06/2021

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

09/06/2021

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර උදෑසනක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර උදෑසනක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

08/06/2021

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

07/06/2021

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

06/06/2021

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර උදෑසනක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️🏵️☸️🏵️☸️☸️🏵️☸️🏵️☸️🏵️☸️🏵️☸️🏵️☸️🏵️

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර උදෑසනක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️🏵️☸️🏵️☸️☸️🏵️☸️🏵️☸️🏵️☸️🏵️☸️🏵️☸️🏵️

05/06/2021

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️🏵️☸️🏵️☸️🏵️☸️🏵️☸️☸️🏵️☸️🏵️☸️☸️🏵️☸️

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️🏵️☸️🏵️☸️🏵️☸️🏵️☸️☸️🏵️☸️🏵️☸️☸️🏵️☸️

04/06/2021

තෙරැවන් ගගුණ බෙලෙන් සියළු සතුන් සුවපත් වේවා

පින්බර උදෑසනක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️🦋☸️

තෙරැවන් ගගුණ බෙලෙන් සියළු සතුන් සුවපත් වේවා

පින්බර උදෑසනක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️🦋☸️

03/06/2021

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

🏵️☸️🏵️☸️🏵️☸️🏵️☸️🏵️☸️🏵️☸️🏵️☸️🏵️☸️🏵️

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

🏵️☸️🏵️☸️🏵️☸️🏵️☸️🏵️☸️🏵️☸️🏵️☸️🏵️☸️🏵️

03/06/2021

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර උදෑසනක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර උදෑසනක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

02/06/2021

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර උදෑසනක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර උදෑසනක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸

01/06/2021

තෙරැවන් සරණයි
සුබ රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

තෙරැවන් සරණයි
සුබ රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

31/05/2021

අප තථාගත අමාමෑණි බුදු පියාණන් වහන්සේගේ මෙත් මුදිතා කරැණා ගුණ මහිමය නිති සිහිපත් කරමු
පින්බර උදෑසනක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

අප තථාගත අමාමෑණි බුදු පියාණන් වහන්සේගේ මෙත් මුදිතා කරැණා ගුණ මහිමය නිති සිහිපත් කරමු
පින්බර උදෑසනක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️☸️

30/05/2021

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර රාත්‍රියක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

29/05/2021

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර උදෑසනක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

තෙරැවන් සරණයි
පින්බර උදෑසනක් වේවා
පින්වත් මිතුරු සැමටම
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

Videos (show all)

#Congratulations #voice #Teen #SriLanka#hashen #Dulanjanaa#සුරකිමු #බුදු #දහම.හුස්ම බෙදන රූස්ස ගස්යාය පිටින්...කාසි වෙලා...
ජීවිතය කිසි දිනෙක නොමඟ යන්නට එපා....බුදු සමිඳු නැති ලොවක කිසි දෙයක් මට එපා......🙏.
☸ දෙපා නැතත් පුත නුඹගේ෴හිතේ හයිය ඇත නිසි සේ..............................................!
හුස්ම බෙදන රූස්ස ගස්යාය පිටින්...කාසි වෙලාඉඩෝරයට හේතු හොයනවා...................!
☸ මෙි මල් සමිඳුට පුජා වෙත්වා ................🙏.
අපේ රටේ අරුම පුදුම කෘෂිකර්ම සහකාර පර්යේෂක......................................................!
☸ නමස්කාරය ............................................🙏
☸ මව්පිය වන්දනාව................................🙏.

Location

Telephone

Address


Ministry Of Buddha Sasana, No:135, Srimath Anagarika Dharmapala Mawatha, Colombo.
Colombo
00700

Opening Hours

Monday 08:30 - 16:15
Tuesday 08:30 - 16:15
Wednesday 08:30 - 16:15
Thursday 08:30 - 16:15
Friday 08:30 - 16:15
Other Religious Organizations in Colombo (show all)
Shalom Youth Ministry Shalom Youth Ministry
80,Manning Place,Wellawatte,Colombo-6.
Colombo, CGT

To bring the Youth to get to know,each other..

St.Aloysius seminary,Borella St.Aloysius seminary,Borella
Borella
Colombo, 00800

Unity of srilanka Unity of srilanka
Colombo
Colombo, 24

Holy Rosary Youth Front Holy Rosary Youth Front
Colombo-02
Colombo

" Service and Strength "

Wellawatte Methodist Church - WMC Wellawatte Methodist Church - WMC
10, 1st Chapel Lane
Colombo, 00600

A community of believers who love Jesus Christ!

Serviço de Animação Vocacional Vicentino - CMPS Serviço de Animação Vocacional Vicentino - CMPS
Rua Guilherme Weigert, 351
Colombo

Para interação como os vocacionados do Serviço de Animação Vocacional Vicentino.

Sri Siva Subramania Swamy Kovil Sunday School Sri Siva Subramania Swamy Kovil Sunday School
No.98, Ginthupitiya Street, Colombo -13
Colombo, 0094

In our temple , We have a Sunday School which imparts education on Saiva Religion. It has 17 Teachers.There is a Library attached to this School.

Tamil Bible Study Tamil Bible Study
Colombo

Share the Bible Study by clicking on 'Suggest to Friends' இவ் தளத்தை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் தெரியப்படுத்தவும் Visit:http://www.tamilbiblestudy.org

Colombo Muslim Colombo Muslim
Colombo, 010

Colombo Muslim Community

BLESS SRI LANKA BLESS SRI LANKA
Sri Sangaraja Mawatha
Colombo

WELCOME TO BLESS SRILANKA! BSL was initiated in 2013 by Rev. Roy Isaac and his wife Romayne. Rev. Roy is an ordained minister of AOG Our desire is to bless the people of Sri Lanka with the Message of Hope.

Emma Grace Emma Grace
Colombo

The Lord is my portion; I promise to keep your words. I implore your favor with all my heart; be gracious to me according to your promise. Psalms.119:57,58

Holy Trinity Church Colombo Holy Trinity Church Colombo
784. Prince Of Wales Avenue Colombo 14
Colombo, 01300

“All Things Are Possible With God”