All Ceylon Buddhist Congress - Sinhala

All Ceylon Buddhist Congress - Sinhala

Comments

ගෝලීය ශ්‍රී ලංකා සංසදය කැනඩාව - ශ්‍රී ලංකාව සඳහා විදේශ ප්‍රතිපත්ති මාවත - ආචාර්ය ශ්‍රීමාල් ප්‍රනාන්දු සමඟ Global Sri Lankan Forum Canada - Current Geopolitical dynamics and foreign policy pathway for Sri Lanka-with Dr. Srimal Fernando
https://fb.watch/6mqwloaMG2/
ගෝලීය ශ්‍රී ලංකා සංසදය කැනඩාව සංවිධානය කල සහ ඩයස්පෝරාවේ සහභාගීත්වයෙන්"ශ්‍රී ලංකාව සඳහා වර්තමාන භූදේශපාලනික ගතිකතාවයන් සහ විදේශ ප්‍රතිපත්තිමය මාවත” පිළිබඳව ආචාර්ය ශ්‍රීමාල් ප්‍රනාන්දු මහතා සාකච්ඡා කරයි.
Organised by the Global Sri Lanka Forum Canada and with the participation of diasporaCurrent Geopolitical dynamics and foreign policy pathway for Sri Lanka Discussion with Dr Srimal Fernando -
https://www.facebook.com/110571583625601/videos/537605530722914
අද ) සතිපතා තීරුව -සිලෝන් ටුඩේ - pg A 4 නව කලාපීයවාදය සඳහා වන ගවේෂණය සහ සාර්ක්හි අදාළත්වය -ආචාර්ය ශ්‍රීමාල් ප්‍රනාන්දු
( Today) Weekly Column -Ceylon Today -page A4 - The Quest for new Regionalism and the Relevance of SAARC By Dr Srimal Fernando
ලංකාවේ ඉදිරි ගමනට බලපාන ප්‍රධාන සාධකයක් හැටියට ජාතික ආරක්ෂාව හැඳින්විය හැකිය. "National security is a decisive factor guiding Sri Lanka's road forward. https://www.youtube.com/watch?v=ItD1it-Bu8I&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1wWuhLWBfVwYb87zpwzzOnbKIpRc1qC7KaSrcIWx0FBeCz15WeI_Cqm0E
Dakka hareyata satutu hituna. Ane math ehama avith denna ashi. Oba tumiyatagodak pin labenawa. Siualu dentama budu sarani!!
I need to get some information about your next
Dambadiva Pilgrimages programme.
Please provide a direct contact number / mobile number of a person who can provide details to me.
+94 11 2691695 is not answering by anyone. I'm trying for days...

Thanks.
දෙසන විදිහත් , අහන විදිහත් ගැන නැවත බලමුද ?

කොච්චර කිව්වත් හැදෙන්නෙත් නැති , කොච්චර ඇහැව්වත් මතකෙවත් නැති - මොනවද මේ කාලීන , සුමදුර ෂෝක් බණ

වෙනුවට රසබර දෙසුම පැයක්
විභජ්ජ කර දෙමි ධර්මොපදේශයක්
මෙනෙහි කරවමි එය පුරා පැයක්
සන්දිට්ටික ලෙස දකිනට දහමක්

එපා රසවත් ෂෝක් බණ දුසිමක්
සොයාගන්නෙමි උපදෙස් කිහිපයක්
විරියෙන් දුරලමි එක් එක් දුර්ගුණයක්
ලං වෙමි සැපයට තව එක අඩියක්
Like to join All Ceylon Buddhist Congress . Please inform Spl events Social Worker

In 1919 ACBC specified as a special organization linkup with all other Buddhist Associations in Sri Lanka to ensure the stability of Buddhism, specially dedicated to protect and promote Buddhism not only in Sri Lanka but also in other countries as well.

Operating as usual

Photos from All Ceylon Buddhist Congress - Sinhala's post 05/10/2021

වස් තුන්මාසයේ අවසාන මාසයට සිවිපස පින්ඩපාත දානය, 2021 ඔක්තෝබර් 4 දා, බොදු සමුලු මුලස්ථානයේදි ගරැ සභාපති වාකිෂ්ට මයා, ලක්ෂ්මන් කෝටිටගේ මයා ඇතුලු පිරිස විසින් පිලිගැන්විම

04/10/2021

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සමිමෙිලනයේ අලුතින් පිහිටවු බෞද්ධ සුභ සාධක අරමුදලට පරිත්‍යාගශිලින් ගෙන් ලද මුදලින් එකක්
රැ 187500/= ක් වටිනා , රොගි සත්කාරයට අත්‍යාවශ්‍ය මල්ටිපැරා මොනිටර්ස් කිහිපයක් ගරැ සභාපති චන්ද්‍ර නිමල් වාකිෂ්ට මහතා ඇතුලු .උපසභාපතිවරැන් - වසන්ත ද සිල්වා, වෛද්‍ය රානි ප්‍රනාන්දු හා වෛද්‍ය හසන්ත තඹවිට පිරිසගේ සහභාගිත්වයෙන් ජාතික රොහලේ අධ්‍යක්ෂක තුමා වෙත පරිත්‍යාාග කරන ලදි

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සමිමෙිලනයේ අලුතින් පිහිටවු බෞද්ධ සුභ සාධක අරමුදලට පරිත්‍යාගශිලින් ගෙන් ලද මුදලින් එකක්
රැ 187500/= ක් වටිනා , රොගි සත්කාරයට අත්‍යාවශ්‍ය මල්ටිපැරා මොනිටර්ස් කිහිපයක් ගරැ සභාපති චන්ද්‍ර නිමල් වාකිෂ්ට මහතා ඇතුලු .උපසභාපතිවරැන් - වසන්ත ද සිල්වා, වෛද්‍ය රානි ප්‍රනාන්දු හා වෛද්‍ය හසන්ත තඹවිට පිරිසගේ සහභාගිත්වයෙන් ජාතික රොහලේ අධ්‍යක්ෂක තුමා වෙත පරිත්‍යාාග කරන ලදි

28/09/2021

Literature Lecture

27/09/2021
ශාසනාලෝක වැඩසටහන බිනර පෝය දන්කොටුව කිරිමැටියානේ පුරාන විහාරයේදි 23/09/2021

ශාසනාලෝක වැඩසටහන
බිනර පෝය
දන්කොටුව කිරිමැටියානේ
පුරාන විහාරයේදි
2021 සැප් 18 පෝදා
-සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සමිමෙිලනයේ
ජාතික ආගමික හා සංස්කෘතික මන්ඩලයේ සභාපති ලක්ෂ්මන් කෝටිටගේ මැතිතුමාගේ දායකත්වයෙන්

Photos from All Ceylon Buddhist Congress - Sinhala's post 23/09/2021

Photos from All Ceylon Buddhist Congress - Sinhala's post

Photos from All Ceylon Buddhist Congress - Sinhala's post 20/09/2021

ධර්ම දානය පිණිසයි
බෞද්ධාලෝකය මාසික ඊ පුවත්පත
බිනර කලාපය

28/08/2021

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සමිමෙිලනයේ, ජාතික සමාජ සේවා මන්ඩලයේ ගරැ භාන්ඩාාරික ලෙස 2018 වසරේ සිට 2021 දක්වා සහ දැනට එම මන්ඩලයේ සාමාජිකයෙක් ලෙස, විශිෂට සේවයක් ඉටුකල,මහජන බැංකුවෙි ජේෂ්‍යඨ නිලධාරි,නිශාන්ත පිරිස් මහතා කොරෝනා රෝගි තත්වය නිසා ,අභාවප්‍රාප්ත වු බව සාතිශය සංවෙිගයෙන් දැනුමි දෙමු.

ජාතික සමාජ සේවා මන්ඩලයට ආධාර පිනිස මහජන බැංකු ශාඛා තුල කැට සථාපිත කිරිමෙිදි එතුමාගෙන් මහගු සේවයක් ඉටු විය.සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සමිමෙිලනය සිදුකරන වැඩිහිටි සත්කාරයට ⁣ ඉමහත් දායකත්වයක් ලබාදුන් එතුමාට අජරාමර නිවන්සුව පතමු.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සමිමෙිලනයේ, ජාතික සමාජ සේවා මන්ඩලයේ ගරැ භාන්ඩාාරික ලෙස 2018 වසරේ සිට 2021 දක්වා සහ දැනට එම මන්ඩලයේ සාමාජිකයෙක් ලෙස, විශිෂට සේවයක් ඉටුකල,මහජන බැංකුවෙි ජේෂ්‍යඨ නිලධාරි,නිශාන්ත පිරිස් මහතා කොරෝනා රෝගි තත්වය නිසා ,අභාවප්‍රාප්ත වු බව සාතිශය සංවෙිගයෙන් දැනුමි දෙමු.

ජාතික සමාජ සේවා මන්ඩලයට ආධාර පිනිස මහජන බැංකු ශාඛා තුල කැට සථාපිත කිරිමෙිදි එතුමාගෙන් මහගු සේවයක් ඉටු විය.සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සමිමෙිලනය සිදුකරන වැඩිහිටි සත්කාරයට ⁣ ඉමහත් දායකත්වයක් ලබාදුන් එතුමාට අජරාමර නිවන්සුව පතමු.

Photos from All Ceylon Buddhist Congress - Sinhala's post 28/08/2021

ජාතික ලමාරක්ෂක මණ්ඩලය විසින් පාලනය කරන ලමා සංවර්ධන මංධ්‍යසථාන වලට අවශ්‍ය සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ඇදුමි, විශබිජනාශක හා ආහාර ද්‍රව්‍ය තොග ලබාදිම සිදුකරන ලදි.

Photos from All Ceylon Buddhist Congress - Sinhala's post 26/07/2021

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ නිල ප්‍රකාශය වන බෞද්ධාලෝකය සගරාව ධම්ම දානයක් ලෙස මෙවර ඇසල පෝදා නිකුත් විය..
ඇසල පෝදා සම්මේලන මූලස්ඨානයේ පැවති සීල භාවනා වැඩසටහනේදී සගරාවේ ප්‍රධාන සංස්කාරක වෛද්‍ය රානි ප්‍රනාන්දු විසින් සම්මේලනයේ අවුරුදු 40ක සාමාජිකාවක් හා අවුරුදු 22 විධායක මණ්ඩල සාමාජිකත්වයක් හිමි ජේෂ්ටඨතම සාමාජිකාවක් වන දහම්පාසල් ආචාරිනී චන්ද්‍රලතා හෙට්ටිගේ මෙනවියට එම සගරාව පිරිනමන ලදී..

23/07/2021

බෞද්ධාලෝකය ඊ පුවත්පත
ඇසල - නිකිණි කලාපය
බාගත කරගන්න - http://sinhala.acbc.lk/.../2021/07/Bauddhalokaya-final-1.pdf

බෞද්ධාලෝකය ඊ පුවත්පත
ඇසල - නිකිණි කලාපය
බාගත කරගන්න - http://sinhala.acbc.lk/.../2021/07/Bauddhalokaya-final-1.pdf

Photos from All Ceylon Buddhist Congress - Sinhala's post 22/07/2021

ධර්ම දානය පිණිසයි
බෞද්ධාලෝකය මාසික ඊ පුවත්පත
ඇසල කලාපය

12/07/2021

තරග විස්තර - https://www.acbc.lk/docs-publications/

අයදුම්පත - https://www.acbc.lk/docs-publications/

තරග විස්තර - https://www.acbc.lk/docs-publications/

අයදුම්පත - https://www.acbc.lk/docs-publications/

26/06/2021

සෑම ආහාර වේලකදීම, එක් අහාර පිඩක් අනුභවයෙන් පසුව යම් ජීවියෙකුට ආහාර වේවා යැයි පතා, පසෙකින් තබන්න.
සෑම මොහොතකම පිං රැස් කරගන්න.

සෑම ආහාර වේලකදීම, එක් අහාර පිඩක් අනුභවයෙන් පසුව යම් ජීවියෙකුට ආහාර වේවා යැයි පතා, පසෙකින් තබන්න.
සෑම මොහොතකම පිං රැස් කරගන්න.

24/06/2021

මීට වසර 2000 කට පමණ පෙර අරහත් මහින්ද හිමි ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ ප්‍රේමය, සාමය සහ අනුකම්පාව පිළිබඳ පණිවිඩය ගෙන ආවේය.

පොසන් පොයා දිනය 2021.

මීට වසර 2000 කට පමණ පෙර අරහත් මහින්ද හිමි ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ ප්‍රේමය, සාමය සහ අනුකම්පාව පිළිබඳ පණිවිඩය ගෙන ආවේය.

පොසන් පොයා දිනය 2021.

Photos from All Ceylon Buddhist Congress - Sinhala's post 23/06/2021

බුද්ධාලෝකය
ඊ-පුවත් පත
2021 පොසොන් කලාපය

ලමා නිවාසය දරුවන්ගේ වෙසක් 30/05/2021

ලමා නිවාසය දරුවන්ගේ වෙසක්

Photos from All Ceylon Buddhist Congress - Sinhala's post 30/05/2021

Photos from All Ceylon Buddhist Congress - Sinhala's post

Photos from All Ceylon Buddhist Congress - Sinhala's post 30/05/2021

Photos from All Ceylon Buddhist Congress - Sinhala's post

Photos from All Ceylon Buddhist Congress - Sinhala's post 30/05/2021

Photos from All Ceylon Buddhist Congress - Sinhala's post

Photos from All Ceylon Buddhist Congress - Sinhala's post 30/05/2021

Photos from All Ceylon Buddhist Congress - Sinhala's post

Photos from All Ceylon Buddhist Congress - Sinhala's post 30/05/2021

Photos from All Ceylon Buddhist Congress - Sinhala's post

ලමා නිවාසය දරුවන්ගේ වෙසක් 30/05/2021

ලමා නිවාසය දරුවන්ගේ වෙසක්

Photos from All Ceylon Buddhist Congress - Sinhala's post 30/05/2021

Photos from All Ceylon Buddhist Congress - Sinhala's post

26/05/2021
24/05/2021

සෙත් පිරිත් දේශනය සමස්ථ ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලන මුලස්ථානයේ සිට සජීව විකාශය

කොවිඩ් 19 උවදුරින් පීඩාවට පත් රටවැසි ලෝ වැසි සැමට සෙත්පතා සිදුකරනු ලබන සෙත් පිරිත් දේශනය සමස්ථ ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලන මුලස්ථානයේ සිට සජීව විකාශය

[05/24/21]   කොවිඩ් 19 උවදුරින් පීඩාවට පත් රටවැසි ලෝ වැසි සැමට සෙත්පතා සිදුකරනු ලබන සෙත් පිරිත් දේශනය සමස්ථ ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලන මුලස්ථානයේ සිට සජීව විකාශය තව ස්වල්ප මොහොතකින් බලාපොරොත්තු වන්න.

22/03/2021

ධර්ම සංවේගයෙන් යුතුව දැනුම් දීමයි !

මෙරට සම්බුද්ධ ශාසනයෙහි උන්නතිය උදෙසා අපමිත සේවාවක් ඉටු කළ ශ්‍රී ලංකා අමරපුර මහා සංඝ සභාවේ උත්තරීතර මහනායක, ගල්කිස්ස ධර්මපාලාරාමය ඇතුළු විහාරගණයේ විහාරාධීෂ්වර, ධර්මපාල වංශාලංකාර සද්ධම්ම කීර්ති ශ්‍රී, ත්‍රිපිටක විශාරද, ප්‍රවචන කීර්ති ශ්‍රී ශාසන සෝභන, ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාවතංස, අග්ගමහාපණ්ඩිත, මහෝපාධ්‍යාය, අතිගෞරවාර්හ කොටුගොඩ ධම්මාවාස මහනායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ අසූ අට වසරක් ආයු වළදා අද උදෑසන එනම් වර්ෂ 2021 වූ මාර්තු 22 වැනිදා කීර්තිශේෂභාවෝපගත වූ බව ඉමහත් ධර්ම සංවේගයෙන් යුතුව දැනුම් දෙමි.

උන්වහන්සේ ප්‍රාර්ථනීය බෝධියකින් උතුම් වූ නිර්වාණ සම්පත්තිය සාක්ෂාත් කොට ගනිත්වායි අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු.

ධර්ම සංවේගයෙන් යුතුව දැනුම් දීමයි !

මෙරට සම්බුද්ධ ශාසනයෙහි උන්නතිය උදෙසා අපමිත සේවාවක් ඉටු කළ ශ්‍රී ලංකා අමරපුර මහා සංඝ සභාවේ උත්තරීතර මහනායක, ගල්කිස්ස ධර්මපාලාරාමය ඇතුළු විහාරගණයේ විහාරාධීෂ්වර, ධර්මපාල වංශාලංකාර සද්ධම්ම කීර්ති ශ්‍රී, ත්‍රිපිටක විශාරද, ප්‍රවචන කීර්ති ශ්‍රී ශාසන සෝභන, ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාවතංස, අග්ගමහාපණ්ඩිත, මහෝපාධ්‍යාය, අතිගෞරවාර්හ කොටුගොඩ ධම්මාවාස මහනායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ අසූ අට වසරක් ආයු වළදා අද උදෑසන එනම් වර්ෂ 2021 වූ මාර්තු 22 වැනිදා කීර්තිශේෂභාවෝපගත වූ බව ඉමහත් ධර්ම සංවේගයෙන් යුතුව දැනුම් දෙමි.

උන්වහන්සේ ප්‍රාර්ථනීය බෝධියකින් උතුම් වූ නිර්වාණ සම්පත්තිය සාක්ෂාත් කොට ගනිත්වායි අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු.

08/03/2021

සියවස් නිවාස ව්‍යාපෘතියේ තවත් නිවසක් ලබා දීම

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ සියවස් නිවාස ව්‍යාපෘතියේ තවත් නිවසක් මොරානේගල ග්‍රාමයේ කේ.ඒ විල්බට් මහතා වෙත ලබා දීම සම්මේලනයේ ගරු සභාපති ජගත් සුමතිපාල මහතාගේ සුරතින් සිදුවුනා

08/03/2021

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ ගරු උපසභාපති, ජාතික තරුණ මණ්ඩලයේ ගරු සභාපති, විශ්‍රාමික අමාත්‍යංශ ලේකම් නිව්ටන් පුංචිහේවා මහතාට අජරාමර නිවන් සුව පතමු!

එතුමන්ගේ අවසන් කටයුතු මාර්තු මස 08 වන දින ප.ව. 4.00ට ගල්කිස්ස සුසාන භූමියේදී සිදු කිරීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කර ඇත.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ ගරු උපසභාපති, ජාතික තරුණ මණ්ඩලයේ ගරු සභාපති, විශ්‍රාමික අමාත්‍යංශ ලේකම් නිව්ටන් පුංචිහේවා මහතාට අජරාමර නිවන් සුව පතමු!

එතුමන්ගේ අවසන් කටයුතු මාර්තු මස 08 වන දින ප.ව. 4.00ට ගල්කිස්ස සුසාන භූමියේදී සිදු කිරීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කර ඇත.

05/03/2021

මහියංගනය නගර මධ්‍යයේ ඉදි කර තිබෙන බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ ස්වර්ණාලේප කිරීම

මහියංගනය නගර මධ්‍යයේ ඉදි කර තිබෙන බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ ස්වර්ණාලේප කිරීම ඇතුලු විශේෂ වැඩසටහන් කිහිපයක් පසුගියදා සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ ගරු සභාපති ජගත් සුමතිපාල මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරින.

Photos from All Ceylon Buddhist Congress - Sinhala's post 23/02/2021

බොදු මහ සමුළු ශත සංවත්සර නිවාස ව්යාපෘතිය.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයට වසර 100 යක් සපිරීම නිමිත්තෙන් නිවාස 50 කින් යුත් ශතක ගම්මානයක් ද දිවයිනේ දුෂ්කර ගම්මානයන්හි දිළිදු පවුල් සඳහා නිවාස 50 ක් සාදා, පුර්ණ වශයෙන් නිවාස 100 ක ව්යාපෘතියක් ආරම්භ කරන ලදී.

මෙහිදී තිස් වසරක කුරිරු යුද්ධය නිසා අවතැන් වූ මඩකලපුව දිස්ත්රික්කයේ පුනානි ගම්මානයේ සිංහල දිලිඳු පවුල් වර්තමානයේ පවතින දුෂ්කරතා නිසා නිවාස අතහැර යාම සිදුවන බැවින් එය නවතාලීමේ අදහසින් ඔවුන් උදෙසා නිවාස 50 ක් සැදීම මෙම ව්යාපෘතියේ මූලික කරුණ වේ.

තුන්වන අදියර වශයෙන් ඉදිකරනු ලැබූ නිවාස 6 සඳහා මුල්යමය පරිත්යාගයන් සිදුකල බවතුන්.
* මනෝරි හරිස්චන්ද්ර මැතිණිය
* ස්වර්ණා විජේසිංහ මැතිණිය
* ඉෂන්කා දැඩිගම මෙනවිය
* ලාංකේය තරුණ ව්යවසායක මණ්ඩලයේ (COYLE) කාන්තා සංසදය මගින් නිවාස දෙකක්
* සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ කාන්තා අභිවෘද්ධි සංසඳය මගින් නිවසක්
.
.
.
.
.
#donations #charity #donate #nonprofit #community #help #fundraising #donation #covid #support #giveback #love #fundraiser #givingback #volunteer #dogood #helpingothers #socialgood #children #education #nonprofitorganization #philanthropy #ngo #donationsneeded #change #food #hope #makeadifference #coronavirus #acbc #100house #housingproject

16/02/2021

බොදු මහ සමුළු ශත සංවත්සර නිවාස ව්යාපෘතිය.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයට වසර 100 යක් සපිරීම නිමිත්තෙන් නිවාස 50 කින් යුත් ශතක ගම්මානයක් ද දිවයිනේ දුෂ්කර ගම්මානයන්හි
දිළිදු පවුල් සඳහා නිවාස 50 ක් සාදා, පුර්ණ වශයෙන් නිවාස 100 ක ව්යාපෘතියක් ආරම්භ කරන ලදී.

මෙහිදී තිස් වසරක කුරිරු යුද්ධය නිසා අවතැන් වූ මඩකලපුව දිස්ත්රික්කයේ පුනානි ගම්මානයේ සිංහල දිලිඳු පවුල් වර්තමානයේ පවතින දුෂ්කරතා නිසා
නිවාස අතහැර යාම සිදුවන බැවින් එය නවතාලීමේ අදහසින් ඔවුන් උදෙසා නිවාස 50 ක් සැදීම මෙම ව්යාපෘතියේ මූලික කරුණ වේ.

තුන්වන අදියර වශයෙන් ඉදිකරනු ලැබූ නිවාස 6 සඳහා මුල්යමය පරිත්යාගයන් සිදුකල බවතුන්.

* මනෝරි හරිස්චන්ද්ර මැතිණිය
* ස්වර්ණා විජේසිංහ මැතිණිය
* ඉෂන්කා දැඩිගම මෙනවිය
* ලාංකේය තරුණ ව්යවසායක මණ්ඩලයේ (COYLE) කාන්තා සංසදය මගින් නිවාස දෙකක්
* සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ කාන්තා අභිවෘද්ධි සංසඳය මගින් නිවසක්
.
.
.
.
.
#donations #charity #donate #nonprofit #community #help #fundraising #donation #covid #support #giveback #love #fundraiser #givingback #volunteer #dogood #helpingothers #socialgood #children #education #nonprofitorganization #philanthropy #ngo #donationsneeded #change #food #hope #makeadifference #coronavirus #acbc #100house #housingproject

බොදු මහ සමුළු ශත සංවත්සර නිවාස ව්යාපෘතිය.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයට වසර 100 යක් සපිරීම නිමිත්තෙන් නිවාස 50 කින් යුත් ශතක ගම්මානයක් ද දිවයිනේ දුෂ්කර ගම්මානයන්හි
දිළිදු පවුල් සඳහා නිවාස 50 ක් සාදා, පුර්ණ වශයෙන් නිවාස 100 ක ව්යාපෘතියක් ආරම්භ කරන ලදී.

මෙහිදී තිස් වසරක කුරිරු යුද්ධය නිසා අවතැන් වූ මඩකලපුව දිස්ත්රික්කයේ පුනානි ගම්මානයේ සිංහල දිලිඳු පවුල් වර්තමානයේ පවතින දුෂ්කරතා නිසා
නිවාස අතහැර යාම සිදුවන බැවින් එය නවතාලීමේ අදහසින් ඔවුන් උදෙසා නිවාස 50 ක් සැදීම මෙම ව්යාපෘතියේ මූලික කරුණ වේ.

තුන්වන අදියර වශයෙන් ඉදිකරනු ලැබූ නිවාස 6 සඳහා මුල්යමය පරිත්යාගයන් සිදුකල බවතුන්.

* මනෝරි හරිස්චන්ද්ර මැතිණිය
* ස්වර්ණා විජේසිංහ මැතිණිය
* ඉෂන්කා දැඩිගම මෙනවිය
* ලාංකේය තරුණ ව්යවසායක මණ්ඩලයේ (COYLE) කාන්තා සංසදය මගින් නිවාස දෙකක්
* සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ කාන්තා අභිවෘද්ධි සංසඳය මගින් නිවසක්
.
.
.
.
.
#donations #charity #donate #nonprofit #community #help #fundraising #donation #covid #support #giveback #love #fundraiser #givingback #volunteer #dogood #helpingothers #socialgood #children #education #nonprofitorganization #philanthropy #ngo #donationsneeded #change #food #hope #makeadifference #coronavirus #acbc #100house #housingproject

15/02/2021

බෞද්ධ හිමිකම් කොමිෂන් සභා වාර්ථාව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට බාරදීම

බෞද්ධ හිමිකම් කොමිෂන් සභා වාර්ථාව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට බාරදීම

10/02/2021

101වන සංවත්සර මහෝත්සවය - බොදු සමුළු අභිනන්දන ප්‍රණාමය පිලිගැන්වීම

101වන සංවත්සර මහෝත්සවය.
වසර 15කට වැඩි කාලයක් නිලතල දැරූ විධායක සභිකයින් සඳහා බොදු සමුළු අභිනන්දන ප්‍රණාමය පිලිගැන්වීම.

All Ceylon Buddhist Congress

The All Ceylon Buddhist Congress, headed by Dr. C.A. Hewawitharana the leading Buddhist fellowship in Sri Lanka, was established with the hope of uniting all Buddhists under one umbrella organization. The inaugural meeting was held at Ananda College, Colombo 10, in December, 1919 under the chairmanship of Sir Don Baron Jayathilaka. During the last hundred years it has become a great institution engaged in fulfilling the hopes and aspirations of Buddhists around the world;

At the beginning, the main intention of the ACBC was to systematize and regularize the work of the young men’s Buddhists associations formed throughout the country letter however, its objectives were widened to embrace the following ends as well.


 • a) To promote, foster and protect the interests of Buddhism and the Buddhists and also to safeguard the rights and privileges of Buddhists.
 • Videos (show all)

  Literature Lecture
  සෙත් පිරිත් දේශනය සමස්ථ ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලන මුලස්ථානයේ සිට සජීව විකාශය
  සියවස් නිවාස ව්‍යාපෘතියේ තවත් නිවසක් ලබා දීම
  මහියංගනය නගර මධ්‍යයේ ඉදි කර තිබෙන බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ ස්වර්ණාලේප කිරීම
  බෞද්ධ හිමිකම් කොමිෂන් සභා වාර්ථාව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට බාරදීම
  101වන සංවත්සර මහෝත්සවය - බොදු සමුළු අභිනන්දන ප්‍රණාමය පිලිගැන්වීම
  101වන සංවත්සර මහෝත්සවය - ශතකාභිමානී හෞරව ප්‍රණාම සම්මාන ප්‍රදානය
  101වන සංවත්සර මහෝත්සවය - සම්මාන සාමාජිකත්ව පිරිනැමීම.
  සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ 101ක් වෙනි සංවත්සරික මහෝත්සවය
  සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ 101ක් වෙනි සංවත්සරික මහෝත්සවය
  නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් ශ්‍රී ලංකාව තුළ ස්ථාපිත කරවීම සඳහා විකල්ප යෝජනාවලිය.
  Let's establish a new constitution in Sri Lanka

  Location

  Telephone

  Address


  Bauddhaloka Mawatha
  Colombo
  00700

  Opening Hours

  Monday 08:30 - 17:30
  Tuesday 08:30 - 17:30
  Wednesday 08:30 - 17:30
  Thursday 08:30 - 17:30
  Friday 08:30 - 17:30
  Saturday 08:30 - 13:00
  Other Religious Organizations in Colombo (show all)
  I am a Catholic I am a Catholic
  Colombo, +94

  This is a Catholic group in Sri Lanka (Roman specimen) well knows as “Sinhala Catholics”. But anyone can join with us represent the Catholics in the world.

  CGT Kids CGT Kids
  Colombo

  The Children's Ministry of Colombo Gospel Tabernacle Tamil Ministry.

  FSC Vocations Sri Lanka FSC Vocations Sri Lanka
  No. 130 De La Salle Street
  Colombo, 01500

  " Let us remember that we are in the most holy presence of God". # FSC Vocations Sri Lanka# De La Salle Brothers# La Salle Colombo Sri Lanka#

  Saturday Bible school Saturday Bible school
  252, Galle Road,
  Colombo, 0030

  Teaching bible truths and transforming young lives...

  St. Lucia's Cathedral Colombo 13 St. Lucia's Cathedral Colombo 13
  St. Lucia's Cathedral, Kotahena, Colombo 13, Sri Lanka
  Colombo

  This is the Official page of St. Lucia's Cathedral Colombo 13. Purpose is to promote the devotion to St. Lucy and other devotions.

  Gurdwara Colombo - Sri Guru Nanak Darbar Gurdwara Colombo - Sri Guru Nanak Darbar
  50A, Sarasavi Lane, Colombo 0800
  Colombo, [email protected]

  Sikh Temple in Colombo. Sri Guru Nanak Dev Ji Foundation [email protected] Hazoori Ragi Jatha contact : +94 (77) 609 7795 +94 (77) 609 7086

  Colombo YMBA Colombo YMBA
  No. 70, D.S. Senanayake Mawatha,Colombo 08.
  Colombo

  The key Buddhist movement in Sri Lanka to promote the teachings of the Buddha Dhamma to the youth.

  Holy Rosary Youth Front Holy Rosary Youth Front
  Colombo-02
  Colombo

  " Service and Strength "

  St.Anthony's Church Mahawatta St.Anthony's Church Mahawatta
  Mahawatta Rode Colombo 14
  Colombo, +92

  Siri Wijayasiriwardanaramaya Siri Wijayasiriwardanaramaya
  Na \ Arawwala Road, Pannipitiya
  Colombo

  Kollupitiya Methodist Church Kollupitiya Methodist Church
  250, Galle Road,
  Colombo, 00300

  Kollupitiya Methodist Church (KMC) reaches out to many diverse groups of people with the life changing gospel of Jesus Christ.

  Emma Grace Emma Grace
  Colombo

  The Lord is my portion; I promise to keep your words. I implore your favor with all my heart; be gracious to me according to your promise. Psalms.119:57,58