ජීවිතාලෝකය - Jeevithalokaya (Sri Lanka)

බයිබලය තුලින් යෙසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමඟ ගැඹුරු දෛනික සම්බන්ධතාවයකට ජනතාව යොමු කිරිම Back to the Bible was incorporated by Act of Parliament No. 17 of 1972, for the purpose of teaching the message of the Christian scriptures through various forms of media and technology.

We operate as a not for profit Christian service organisation, funded by donations from individuals and churches and other organisations with similar interests. We have served in Sri Lanka since May 1955. In our 55 years of operation we have been of service to many thousands of individuals from all parts of the country and walks of life, and from all language and religious backgrounds in Sri Lanka

Operating as usual

15/09/2021
14/09/2021
13/09/2021
10/09/2021
09/09/2021
08/09/2021
07/09/2021
06/09/2021
03/09/2021
02/09/2021
01/09/2021
30/08/2021
29/08/2021
28/08/2021
27/08/2021
26/08/2021
25/08/2021
24/08/2021
23/08/2021
20/08/2021
19/08/2021
18/08/2021
16/08/2021
14/08/2021

ජීවිතාලෝකය පොත්හලේ පාරිභෝගිකයින් වෙත,
රටේ පවතින වාතාවරණය හේතුවෙන් අපගේ පොත්හල වසා තැබීමට තීරණය කළෙමු. කෙසේ වෙතත්, ඔබට අවශ්‍ය දෑ අන්තර් ජාලය හරහා ඇණවුම් කළ හැකිය. ඔබගේ සියලුම ඇණවුම් අන්තර් ජාලය හරහා ලබාගැනීමට නම් අපට කෙටි පණිවිඩයක් එවන්න. සෞඛ්‍ය ආරක්‍ෂිත නීති රීති අනුගමනය කරමින් ඔබට අවශ්‍ය දෑ ඔබේ නිවසටම ලබා දෙනු ඇත. ඔබට ස්තුතියි. විමසීම් සඳහා වට්ස්ඇප් - +947777882175

ජීවිතාලෝකය පොත්හලේ පාරිභෝගිකයින් වෙත,
රටේ පවතින වාතාවරණය හේතුවෙන් අපගේ පොත්හල වසා තැබීමට තීරණය කළෙමු. කෙසේ වෙතත්, ඔබට අවශ්‍ය දෑ අන්තර් ජාලය හරහා ඇණවුම් කළ හැකිය. ඔබගේ සියලුම ඇණවුම් අන්තර් ජාලය හරහා ලබාගැනීමට නම් අපට කෙටි පණිවිඩයක් එවන්න. සෞඛ්‍ය ආරක්‍ෂිත නීති රීති අනුගමනය කරමින් ඔබට අවශ්‍ය දෑ ඔබේ නිවසටම ලබා දෙනු ඇත. ඔබට ස්තුතියි. විමසීම් සඳහා වට්ස්ඇප් - +947777882175

05/08/2021
04/08/2021
03/08/2021
02/08/2021
31/07/2021
29/07/2021
28/07/2021
27/07/2021
26/07/2021
25/07/2021
23/07/2021

Videos (show all)

දිරි ධාරා Web Radio Audition

Location

Telephone

Address


120A Dharmapala Mawatha
Colombo
00700
Other Religious Organizations in Colombo (show all)
Sri Lankan Catholics Church Media Sri Lankan Catholics Church Media
Colombo

ලාංකීක කිතුණු විශ්වාසය ලොවට විදහා දක්වන්න අප හා ඵක්වන්න ... As a country and a nation to spread the word of the lord Jesus christ throught the world ...

AD Jardim Ana Terra AD Jardim Ana Terra
Rua Mário Guarise 211
Colombo

Casa de oração a qual recebe um povo Feliz, que ora, busca a presença de Jesus, anuncia o Evangelho da Paz. Está de portas abertas para receber todos que queiram ouvir a voz de Deus através dos louvores e Pregações.

St. Anthony's Shrine Kochchikade - Colombo - A Museum for St.Anthony St. Anthony's Shrine Kochchikade - Colombo - A Museum for St.Anthony
St. Anthony's Shrine - Kochchikade
Colombo, 00130

Ceylon Christian Ceylon Christian
Colombo

Srilanka Christian network

Youth For Christ Sri Lanka Youth For Christ Sri Lanka
129/1B Highlevel Road, Kirulapona
Colombo

Official page for Youth For Christ Sri Lanka

සුරකිමු බුදු දහම සුරකිමු බුදු දහම
Ministry Of Buddha Sasana, No:135, Srimath Anagarika Dharmapala Mawatha, Colombo.
Colombo, 00700

දානයන් අතර උතුම්ම දානය ධර්ම දානයයි!

Sri Siva Subramania Swamy Kovil Sunday School Sri Siva Subramania Swamy Kovil Sunday School
No.98, Ginthupitiya Street, Colombo -13
Colombo, 0094

In our temple , We have a Sunday School which imparts education on Saiva Religion. It has 17 Teachers.There is a Library attached to this School.

නිසල විල Nisala Wila නිසල විල Nisala Wila
Colombo

සිව් දෙසේ විසිරී ඇති සිව්වනක් පිරිසට උභයාර්ථ සංසිද්ධිය උදෙසා.......

Sri Dharmaashrama Vihaaraya - Sri Saddhathissa Daham Pasala Sri Dharmaashrama Vihaaraya - Sri Saddhathissa Daham Pasala
Colombo, # 34

වනාතමුල්ල ග්‍රාමයේ, දැවැන්ත මෙහෙවරක් ඉටු කරන්නා වූ විහාරස්ථානයකි...

Kollupitiya Methodist Church Kollupitiya Methodist Church
250, Galle Road,
Colombo, 00300

Kollupitiya Methodist Church (KMC) reaches out to many diverse groups of people with the life changing gospel of Jesus Christ.

SNJ FOODS - PVT Ltd SNJ FOODS - PVT Ltd
No:191/A, Horana Road, Kottawa, Pannipitiya
Colombo, 10230

Dry fishes , we officially imported from Thailand

All Ceylon Jamiyyathul Ulama All Ceylon Jamiyyathul Ulama
281, Jayantha Weerasekara Mawatha
Colombo, 01000

All Ceylon Jamiyyathul Ulama provides religious and community leadership to the Sri Lankan Muslim Community. All comments will be moderated.