Vecsési Református Egyházközség

A Vecsési Református Gyülekezet hivatalos facebook oldala Kedves Látogató! "Krisztus szeretete szorongat minket..." 2Kor 5,14a. Ez gyülekezetünk 2017-es vezérigéje.

Szeretnénk Jézus Krisztusra mutatni, és az ő megváltó szeretetét továbbadni. Szívesen látunk gyülekezetünkben családoddal együtt, hogy közösségben éljük meg az élő Krisztus jelenlétét. Várunk szeretettel! Eseményeinkről, életünkről itt tájékozódhatsz.

Nyissa meg, mint általában

[10/15/20]   "Áldott az Isten,.. aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat" 2 Kor 1:3-4

[10/14/20]   "Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!" 1 Kor 16:14

[10/13/20]   "Vigyázzatok, álljatok meg a hitben,.. legyetek erősek! 1 Kor 16:13

[10/12/20]   "fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban."
1Kor 15:58

[10/11/20]   "Az Úr Jézus kegyelme veletek!" 1 Kor 15:23

[10/10/20]   "De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok" 1 Kor 15:10

[10/09/20]   "Mert Is­ten nem a zűr­za­var­nak, ha­nem a bé­kes­ség­nek Is­te­ne." 1Kor 14:33

[10/08/20]   "a gyü­le­ke­zet épí­té­sét ke­res­sé­tek, hogy gya­ra­pod­ja­tok." 1Kor 14:12 ❤️

[10/07/20]   "Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet."
1Kor13:13

[10/06/20]   "Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk"
1Kor 12:13 ❤️

[10/05/20]   "senki sem mondhatja: „Jézus Úr”, csakis a Szentlélek által." 1 Kor 12:3

[10/03/20]   "Ó, URam, te vagy az Isten, és igazak a te ígéreteid" 2 Sám 7:28

[10/02/20]   "Ne keresse senki a maga javát, hanem a másét." 1 Kor 10:24

[10/01/20]   "Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni" 1 Kor 10:13

[09/30/20]   "Izráel egész népe örvedezett az ÚR színe előtt" 2Sám 6:5

[09/29/20]   "úgy tett, ahogyan megparancsolta neki az Úr" 2 Sám 5:25

[09/28/20]   "folytonosan növekedett,mert az ÚR a Seregek Istene vele volt" 2Sám 5:10

[09/27/20]   "egy Istenünk van,..akitől van a mindenség, és mi is érte vagyunk" 1Kor 8:6

[09/26/20]   "osztatlan szívvel ragaszkodjatok az Úrhoz"
1 Kor 7:35

[09/25/20]   "mindenki abban maradjon meg az Isten előtt, amiben elhívatott." 1 Kor 7:24

[09/24/20]   "Isten békességre hívott el minket" 1 Kor 7:15

[09/23/20]   "a ti testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma" 1 Kor 6:19

[09/22/20]   "megigazultatok az Úr Jézus nevében és a mi Istenünk Lelke által" 1 Kor 6:11

[09/21/20]   "Krisztus, a mi húsvéti bárányunk már megáldoztatott" 1 Kor 5:7

[09/20/20]   "Mert nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben." 1 Kor 4:20

[09/18/20]   "Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, aki Jézus Krisztus" 1 Kor 3:11

[09/17/20]   "ki-ki úgy szolgál, ahogy megadta neki az Úr" 1 Kor 3:5

[09/16/20]   "Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Úr az őt szeretőknek" 1Kor 2:9

[09/15/20]   "hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék" 1 Kor 2:5

[09/14/20]   "Mert a keresztről szóló beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk Istennek ereje 1Kor 1:18

Divinity

Ezt ünnepeljük mi, keresztények, minden vasárnap:

„Egyszer s mindenkorra jött el Krisztus, megtalálta örökölt adóslevelünket, amelyet Ádám írt alá. Ő vetette meg a tartozás kezdetét, mi meg növeltük az adósságot utána elkövetett bűneinkkel. Az átkot, bűnt, halált és ítéletet hozott. Mindezt eltörölte Krisztus, és megbocsátotta. Pál kiáltja és mondja: A bűn ellenünk szóló adóslevelét megsemmisítette, a keresztre szegezve. Nem azt mondta, hogy eltörölte, nem azt mondta, hogy kikaparta, hanem a keresztre szegezte, hogy még csak nyoma se maradjon. Ezért nem törölte, hanem összetépte. Mert a kereszt szögei összetépték, és megsemmisítették, nincs már a jövőben semmilyen érvénye.” (Aranyszájú Szent János in Egyházatyák beszédei Krisztus-ünnepekre II. Húsvét ünnepkör, 217)

[09/13/20]   "Hűséges az Isten, aki elhívott titeket az ő Fiával, Jézus Krisztussal.. való közösségre" 1Kor 1:9

[09/12/20]   "A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!" Róm 16:24

[09/11/20]   "Az ÚR megáld titeket" 1Sám 23:21

[09/10/20]   "A békesség Istene legyen mindnyájatokkal Ámen." Róm 15:33

Szeretnéd, hogy a(z) vállalkozásod elsőként szerepeljen az Az Istentisztelet Helye tematikájú vállalkozások között Vecsés városában?

Kattints ide a szponzorált hirdetés igényléséhez.

Helyszín

Telefonszám

Weboldal

vecsesi.ref.hu

Cím


Árpád U. 6.
Vecsés
2220
További Vallási szervezetek városi Vecsés tematikájú vállalkozások (összes megjelenítése)
Vecsési Evangélikus Gyülekezet Vecsési Evangélikus Gyülekezet
Károly U. 24.
Vecsés, 2220

evangélikus testvéri közösség

Vecsés - Óváros Plébánia Vecsés - Óváros Plébánia
Petőfi Tér 1.
Vecsés, 2220

Vecsés - Óváros Plébánia Jézus Szíve Plébániatemplom 2220 Vecsés Petőfi tér 1. Szent Kereszt Templom 2220 Vecsés Jókai Mór u. 70.