Vecsési Református Egyházközség

Vecsési Református Egyházközség

Hozzászólások

Egy hagyatéki énekeskönyvben találtam.
(Szilva Márta, Monor)

1.) Az üdvbizonyosság Igéi:
János evangéliuma; 3:16,
10:28-29,
11:25-26,
17:3
Róma belikhez; 8:38-39
I. Korinthus; 1:18
Galata.; 3:26,
Efézus; 2:8-9

2.) Eleve elrendelés Igéi:
János evangéliuma; 6:44,
Róma beliekhez; 9:15-16
Most vagyok felháborodva és elég volt!
Igaz nem gyakorltam az egyházi dolgokat, de amikor egy illyen majmot felavatnak püspöknek , elég tele a fuszulyom az ilyen kormányos szarokból!

A Vecsési Református Gyülekezet hivatalos facebook oldala Kedves Látogató! "Krisztus szeretete szorongat minket..." 2Kor 5,14a. Gyülekezetünkben szeretnénk Jézus Krisztusra mutatni, és az ő megváltó szeretetét továbbadni.

Szívesen látunk közösségünkben családoddal együtt, hogy közösen éljük meg az élő Krisztus jelenlétét. Várunk szeret***el! Eseményeinkről, életünkről itt tájékozódhatsz.

Nyissa meg, mint általában

Református istentisztelet - 2021.04.18. 18/04/2021

Református istentisztelet - 2021.04.18.

Református istentisztelet - 2021.04.18. Református istentisztelet - Vecsés 2021.04.18. | Textus: Jón 3,10; 4,1-5 | Énekek: 89. zsoltár 1,7

Református Istentisztelet - Vecsés 2021-04-18 18/04/2021

Református Istentisztelet - Vecsés 2021-04-18

Kedves Testvérek!
A mai istentisztelet megtekinthető az alábbi linken:
https://www.youtube.com/watch?v=kNKIpxT3Nfc

Református Istentisztelet - Vecsés 2021-04-18 Református Istentisztelet - Vecsés 2021-04-18

18/04/2021

Péter mondja Jézusról: "nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk." ApCsel 4,12

Péter mondja Jézusról: "nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk." ApCsel 4,12

17/04/2021

"Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje..." ApCsel 3,19-20

"Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje..." ApCsel 3,19-20

16/04/2021

"Péter így szólt hozzá: Ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked: a názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel, és járj!" ApCsel 3,6

"Péter így szólt hozzá: Ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked: a názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel, és járj!" ApCsel 3,6

15/04/2021

"Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban." ApCsel 2,42

"Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban." ApCsel 2,42

14/04/2021

Kedves Testvérek!

Zsinatunk Elnökségi Tanácsának döntése értelmében május 2-án, vasárnap nyithatjuk meg templomunkat! Addig továbbra is online istentiszteleti közösségre hívunk szeret***el mindenkit!

Hordozzuk továbbra is imádságban a járványhelyzetet, valamint gyülekezetünket!

Az Úr igéje adjon erőt mindnyájunknak:
"Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből a sárból és iszapból. Sziklára állította lábamat, biztossá t***e lépteimet. Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét." Zsolt 40,2-4.

Kedves Testvérek!

Zsinatunk Elnökségi Tanácsának döntése értelmében május 2-án, vasárnap nyithatjuk meg templomunkat! Addig továbbra is online istentiszteleti közösségre hívunk szeret***el mindenkit!

Hordozzuk továbbra is imádságban a járványhelyzetet, valamint gyülekezetünket!

Az Úr igéje adjon erőt mindnyájunknak:
"Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből a sárból és iszapból. Sziklára állította lábamat, biztossá t***e lépteimet. Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét." Zsolt 40,2-4.

14/04/2021

"Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk." ApCsel 2,32

"Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk." ApCsel 2,32

13/04/2021

"De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét." ApCsel 2,21

"De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét." ApCsel 2,21

12/04/2021

Kedves Testvérek!

Csendesedjünk el ma este is együtt imaóránk idejében:

"Mondának azért néki a többi tanítványok: Láttuk az Urat." Jn 20,25.

"Odamentek Tamáshoz a tanítványok, és nem vitatkoztak vele. A szó nem győzi meg a szót. A szót a hallgatássá lett szó, a megtestesült hallgatás győzi meg. A tanítványok meghallgatták Tamást. Talán nem is az a fontos, hogy minket meghallgassanak, hanem az, hogy mi magunk meg tudjunk hallgatni másokat.
Ó, mennyi meg nem hallgatott ember van: öreg, vagy éppen belső küzdelmekben vívódó fiatal! Zilahon egy nagy gyülekezetben szolgál egy leány, akinek az a feladata, hogy meghallgasson olyanokat, akiket senki sem hallgat meg. Milyen áldott szolgálat ez - végre kiönthetem a szívemet és felszabadulhat a megkötözöttségem, mert van valaki, aki számára nem vagyok felesleges."

Imádság: Mennyei Atyánk! Köszönjük, hogy te mindig meghallgatsz minket. Lelked által segíts, hogy ne a magunk igazát akarjuk szajkózni, hanem tudjuk kegyelmedből igazán, mélyen meghallgatni, és megérteni felebarátunkat. Ámen.

Forrás - Visky Ferenc: Méz a sziklából

Kedves Testvérek!

Csendesedjünk el ma este is együtt imaóránk idejében:

"Mondának azért néki a többi tanítványok: Láttuk az Urat." Jn 20,25.

"Odamentek Tamáshoz a tanítványok, és nem vitatkoztak vele. A szó nem győzi meg a szót. A szót a hallgatássá lett szó, a megtestesült hallgatás győzi meg. A tanítványok meghallgatták Tamást. Talán nem is az a fontos, hogy minket meghallgassanak, hanem az, hogy mi magunk meg tudjunk hallgatni másokat.
Ó, mennyi meg nem hallgatott ember van: öreg, vagy éppen belső küzdelmekben vívódó fiatal! Zilahon egy nagy gyülekezetben szolgál egy leány, akinek az a feladata, hogy meghallgasson olyanokat, akiket senki sem hallgat meg. Milyen áldott szolgálat ez - végre kiönthetem a szívemet és felszabadulhat a megkötözöttségem, mert van valaki, aki számára nem vagyok felesleges."

Imádság: Mennyei Atyánk! Köszönjük, hogy te mindig meghallgatsz minket. Lelked által segíts, hogy ne a magunk igazát akarjuk szajkózni, hanem tudjuk kegyelmedből igazán, mélyen meghallgatni, és megérteni felebarátunkat. Ámen.

Forrás - Visky Ferenc: Méz a sziklából

12/04/2021

"Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak." ApCsel 2,4

"Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak." ApCsel 2,4

Református istentisztelet - 2021.04.11. 11/04/2021

Református istentisztelet - 2021.04.11.

Református istentisztelet - 2021.04.11. Református istentisztelet - Vecsés 2021.04.11. | Lekció: Zsolt 16 | Textus: Zsolt 16,8 | Énekek: 16

Református Istentisztelet - Vecsés 2021.04.11. 11/04/2021

Református Istentisztelet - Vecsés 2021.04.11.

Kedves Testvérek!
A mai istentisztelet 10 órától elérhető az alábbi linken:
https://www.youtube.com/watch?v=bothCgYGkuc
Áldott vasárnapot!

Református Istentisztelet - Vecsés 2021.04.11. Református Istentisztelet - Vecsés 2021.04.11.

11/04/2021

"Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van." Zsolt 16,8

"Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van." Zsolt 16,8

10/04/2021

"Így válaszolt nekik: Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett." ApCsel 1,7

"Így válaszolt nekik: Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett." ApCsel 1,7

09/04/2021

Jézus mondja: "Te kövess engem". Jn 21,22

Jézus mondja: "Te kövess engem". Jn 21,22

08/04/2021

"Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged." Jn 21,16

"Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged." Jn 21,16

07/04/2021

"Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felsőruháját, mert mezítelen volt, és belevet***e magát a tengerbe." Jn 21,7

"Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felsőruháját, mert mezítelen volt, és belevet***e magát a tengerbe." Jn 21,7

Húsvét hétfői református istentisztelet - 2021.04.05. 06/04/2021

Húsvét hétfői református istentisztelet - 2021.04.05.

Húsvét hétfői református istentisztelet - 2021.04.05. Húsvét hétfői református istentisztelet - Vecsés 2021.04.05. | Lekció: János evangéliuma 20. fejezet

06/04/2021

"Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében." Jn 20,31

"Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében." Jn 20,31

05/04/2021

Kedves Testvérek!
Ha tehetjük, ma este is csendesedjünk el szokásos imaóránk idejében:

"Látván pedig a százados, monda: Bizony, ez az ember Isten fia vala!" Mk 15,39

"Vere homo hic Filius Dei erat. Így mondta a százados, saját római anyanyelvén. Tanúvá lett. A papok, a tudós fők nem ismerték fel a Messiást, de a pogány százados igen.Mit kiáltott Jézus? 'Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?' A százados egy elhagyott ember mellé állt! Egy elhagyott mellett tanúskodott - miként mi is, mert Jézus ma is: elhagyott."

Imádság: Mennyei Atyánk! Köszönjük Jézus Urunk halálát és feltámadását, üdvösségünk ajándékát! Hadd legyünk kegyelmedből, Szentlelked erejével tanúiddá! Köszönjük, hogy Jézus vált elhagyottá, hogy mi ne legyünk azok! Ámen.

(Forrás - Visky Ferenc: Méz a sziklából)

Kedves Testvérek!
Ha tehetjük, ma este is csendesedjünk el szokásos imaóránk idejében:

"Látván pedig a százados, monda: Bizony, ez az ember Isten fia vala!" Mk 15,39

"Vere homo hic Filius Dei erat. Így mondta a százados, saját római anyanyelvén. Tanúvá lett. A papok, a tudós fők nem ismerték fel a Messiást, de a pogány százados igen.Mit kiáltott Jézus? 'Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?' A százados egy elhagyott ember mellé állt! Egy elhagyott mellett tanúskodott - miként mi is, mert Jézus ma is: elhagyott."

Imádság: Mennyei Atyánk! Köszönjük Jézus Urunk halálát és feltámadását, üdvösségünk ajándékát! Hadd legyünk kegyelmedből, Szentlelked erejével tanúiddá! Köszönjük, hogy Jézus vált elhagyottá, hogy mi ne legyünk azok! Ámen.

(Forrás - Visky Ferenc: Méz a sziklából)

Húsvét hétfői református istentisztelet 2021.04.05. 05/04/2021

Húsvét hétfői református istentisztelet 2021.04.05.

Kedves Testvérek!
A mai istentisztelet elérhető az alábbi linken 10 órától:
https://www.youtube.com/watch?v=QjlmZM9wcBk

Húsvét hétfői református istentisztelet 2021.04.05. Húsvét hétfői református istentisztelet 2021.04.05.

05/04/2021

"Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: Békesség nektek!" Jn 20,19

"Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: Békesség nektek!" Jn 20,19

Húsvét vasárnapi református istentisztelet - 2021.04.04. 04/04/2021

Húsvét vasárnapi református istentisztelet - 2021.04.04.

Húsvét vasárnapi református istentisztelet - 2021.04.04. Húsvét vasárnapi református istentisztelet - Vecsés 2021.04.04. | Lekció: János evangéliuma 20. feje

Húsvét vasárnapi református istentisztelet - Vecsés 2021.04.04. 04/04/2021

Húsvét vasárnapi református istentisztelet - Vecsés 2021.04.04.

Kedves Testvérek!
Mai ünnepi istentiszteletünk elérhető az alábbi linken és a Williams Televízióban:
https://www.youtube.com/watch?v=OdZxu_Chc7o
Áldott húsvétot mindnyájunknak!

Húsvét vasárnapi református istentisztelet - Vecsés 2021.04.04. Húsvét vasárnapi református istentisztelet - Vecsés 2021.04.04.

04/04/2021

"A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől." Jn 20,1

"A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől." Jn 20,1

03/04/2021

"Fogták tehát Jézus holttestét, és leplekbe takarták az illatszerekkel együtt, ahogyan a zsidóknál szokás temetni. Azon a helyen, ahol Jézust megfeszítették, volt egy kert, és a kertben egy új sír, amelybe még senkit sem helyeztek. Mivel közel volt a sír, a zsidók ünnepi előkészülete miatt ott helyezték el Jézust." Jn 19,40-42

"Fogták tehát Jézus holttestét, és leplekbe takarták az illatszerekkel együtt, ahogyan a zsidóknál szokás temetni. Azon a helyen, ahol Jézust megfeszítették, volt egy kert, és a kertben egy új sír, amelybe még senkit sem helyeztek. Mivel közel volt a sír, a zsidók ünnepi előkészülete miatt ott helyezték el Jézust." Jn 19,40-42

Nagypénteki református istentisztelet - 2021.04.02. 02/04/2021

Nagypénteki református istentisztelet - 2021.04.02.

Nagypénteki református istentisztelet - 2021.04.02. Nagypénteki református istentisztelet - Vecsés 2021.04.02. | Lekció: János evangéliuma 19. fejezet 2

Nagypénteki református istentisztelet - Vecsés 2021.04.02. 02/04/2021

Nagypénteki református istentisztelet - Vecsés 2021.04.02.

Nagypénteki istentiszteletünk az alábbi linken megtekinthető:
https://www.youtube.com/watch?v=lELgSpbkhLw

Nagypénteki református istentisztelet - Vecsés 2021.04.02. Nagypénteki református istentisztelet - Vecsés 2021.04.02.

02/04/2021

"Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta: Elvégeztetett! És fejét lehajtva, kilehelte lelkét." Jn 19,30

"Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta: Elvégeztetett! És fejét lehajtva, kilehelte lelkét." Jn 19,30

Nagycsütörtöki istentisztelet - 2021.04.01. 01/04/2021

Nagycsütörtöki istentisztelet - 2021.04.01.

Nagycsütörtöki istentisztelet - 2021.04.01. Nagycsütörtöki bűnbánati úrvacsorára előkészítő istentisztelet - Vecsés 2021.04.01. | Textus: János

Nagycsütörtöki bűnbánati úrvacsorára előkészítő istentisztelet 2021.04.01. 01/04/2021

Nagycsütörtöki bűnbánati úrvacsorára előkészítő istentisztelet 2021.04.01.

Kedves Testvérek! Nagycsütörtöki istentiszteletünk 18 órától megtekinthető az alábbi linken:
https://youtu.be/C5W2vNVks0w

Nagycsütörtöki bűnbánati úrvacsorára előkészítő istentisztelet 2021.04.01. Nagycsütörtöki bűnbánati úrvacsorára előkészítő istentisztelet 2021.04.01.

01/04/2021

"Pilátus ismét kiment, és így szólt hozzájuk: Íme, kihozom őt nektek. Tudjátok meg, hogy semmiféle bűnt nem találok benne." Jn 19,4

"Pilátus ismét kiment, és így szólt hozzájuk: Íme, kihozom őt nektek. Tudjátok meg, hogy semmiféle bűnt nem találok benne." Jn 19,4

31/03/2021

"Pilátus ezt mondta neki: Akkor mégis király vagy te? Jézus így válaszolt: Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról: mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra." Jn 18,37

30/03/2021

"Pilátus kiment hozzájuk, és megkérdezte: Milyen vádat emeltek ez ellen az ember ellen? Ezt válaszolták: Ha ez nem volna gonosztevő, nem adtuk volna át neked. Pilátus erre ezt mondta nekik: Vegyétek át, és ti ítéljétek el a törvényetek szerint! A zsidók így feleltek: Nekünk senkit sincs jogunk megölni! Így kellett beteljesednie Jézus szavának, amelyet akkor mondott, amikor jelezte: milyen halállal kell meghalnia." Jn 18,29-32

Helyszín

Telefonszám

Weboldal

vecsesi.ref.hu

Cím


Árpád U. 6.
Vecsés
2220
További Vallási szervezetek városi Vecsés tematikájú vállalkozások (összes megjelenítése)
Vecsés - Óváros Plébánia Vecsés - Óváros Plébánia
Petőfi Tér 1.
Vecsés, 2220

Vecsés - Óváros Plébánia Jézus Szíve Plébániatemplom 2220 Vecsés Petőfi tér 1. Szent Kereszt Templom 2220 Vecsés Jókai Mór u. 70.

Vecsési Evangélikus Gyülekezet Vecsési Evangélikus Gyülekezet
Károly U. 24.
Vecsés, 2220

evangélikus testvéri közösség