Appreciation Well-done

Appreciation Well-done

Comments

🌎🇰🇭🌐
โรงทานปีใหม่เปิดรับสมัครแล้ว ผู้ประสงค์ทำบุญออกโรงทานสามารถติดต่อได้ที่วัดไทยพุทธาราม เบอร์ 07 3806 8900 หรือ 0413158826
โอกาสหน้ามาเยี่ยมวัดไทยพุทธารามอีกนะครับท่าน อาจารย์เสน่ห์
ธรรมะสวัสดี # 7/12/2019 ในช่วงเช้าของวันนี้คณะสงฆ์วัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน นำโดยท่านเจ้าคุณพระศรีพุทธิวิเทศ ได้เดินทางไปส่งท่าน อาจารย์เสน่ห์ ลี้นิยม หลังจากที่ได้ปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศออสเตรเลียเสร็จเรียบร้อย และจะเดินทางกลับประเทศไทยซึ่งท่านได้นำปัจจัยจำนวนหนึ่ง มาร่วมถวายในงานกฐินที่วัดไทยพุทธารามที่ผ่านมา คณะสงฆ์พระธรรมทูตวัดไทยพุทธารามและญาติโยม ขอกราบขอบพระคุณในความมีเมตตาจิตของท่าน อาจารย์เสน่ห์ ลี้นิยม เป็นอย่างสูง ขอให้ท่านจงมีความเจริญในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญยิ่งๆขึ้นไปด้วย เทอญ. อายุ วัณโณ สุขัง พลัง.

Appreciation Well-Done is a "Anumotana-sathu" page that is created to appreciate with the good deeds from the others

อนุโมทนา"สาธุการ"
บุญทั้งมวลด้วยใจ
สวดมนต์ทำวัตรเช้าพาใจเป็นสุข
วัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน ออสเตรเลีย
12/5/63

อนุโมทนา"สาธุการ"
บุญทั้งมวลด้วยใจ
สวดมนต์ทำวัตรเช้าแผ่เมตตาพาใจเป็นสุข
วัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน ออสเตรเลีย

อนุโมทนา"สาธุการ"
บุญทั้งมวลด้วยใจ
ธรรมะยาใจกำลังใจในยามวิกฤติ
บรรยายธรรมโดย
พระปลัดนิยม กนฺตวณฺโณ
วัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน ออสเตรเลีย

อนุโมทนา"สาธุการ"
บุญทั้งมวลด้วยใจ
สวดมนต์ทำวัดเช้าแผ่เมตตา
9/5/63

Appreciation Well-done

อนุโมทนา "สาธุการ"
บุญทั้งมวลด้วยใจ
ธรรมะยาใจกำลังใจในยามวิกฤติ
บรรยายธรรมโดย
พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีพุทธิวิเทศ
เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน ออสเตรเลีย
8/5/63

อนุโมทนา "สาธุการ"
บุญทั้งมวลด้วยใจ
ธรรมะยาใจกำลังใจในยามวิกฤติ
บรรยายธรรมโดย
พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีพุทธิวิเทศ
เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน ออสเตรเลีย
8/5/63

อนุโมทนา"สาธุการ"
บุญทั้งมวลด้วยใจ
สวดมนต์ทำวัตรเช้าแผ่เมตตา
วัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน ออสเตรเลีย
8/6/63

อนุโมทนา"สาธุการ"
บุญทั้งมวลด้วยใจ
ทำวัตรสวดมนต์แผ่เมตตาเจริญสติ
ในวันวิสาขบูชา
วัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน ออสเตรเลีย
6/5/63

อนุโมทนา"สาธุการ"
บุญทั้งมวลด้วยใจ
สวดมนต์ทำวัตรเช้าแผ่เมตตา
วัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน ออสเตรเลีย

อนุโมทนา"สาธุการ"
บุญทั้งมวลด้วยใจ
ธรรมะยาใจกำลังใจในยามวิกฤติ
บรรยายธรรมโดย
พระมหาปรีชา สมฺปยุตฺโต
วัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน ออสเตรเลีย
4/5/63

อนุโมทนา"สาธุการ"
บุญทั้งมวลด้วยใจ
สวดมนต์ทำวัตรเช้าแผ่เมตตา
วัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน ออสเตรเลีย
4/5/63

อนุโมทนา"สาธุการ"
บุญทั้งมวลด้วยใจ
สวดมนต์ทำวัตรเช้าแผ่เมตตาพาใจเป็นสุข
วัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน ออสเตรเลีย
3/5/63

อนุโมทนา"สาธุการ"
บุญทั้งมวลด้วยใจ
ธรรมะยาใจกำลังใจในยามวิกฤติ
บรรยายธรรมโดย
พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีพุทธิวิเทศ
เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน ออสเตรเลีย
2/5/63

สวดมนต์ทำวัตรเช้าแผ่เมตตา
วัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน ออสเตรเลีย
2/5/63

สรุปยอดกัณฑ์เทศน์มหาชาติออนไลน์
วัดไทยพุทธาราม บริสเบน ออสเตรเลีย

Appreciation Well-done

อนุโมทนา"สาธุการ"
บุญทั้งมวลด้วยใจ
เทศน์มหาชาติกัณฑ์คาถาพัน สรุปมหาชาติเวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา
วัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน ออสเตรเลีย
๑ พ.ค.๒๕๖๓

อนุโมทนา"สาธุการ"
บุญทั้งมวลด้วยใจ
สวดมนต์ทำวัตรเช้าแผ่เมตตาพาใจเป็นสุข
วัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน ออสเตรเลีย
1/5/63

อนุโมทนา"สาธุการ"
บุญทั้งมวลด้วยใจ
สวดมนต์ทำวัตรเช้าแผ่เมตตาพาใจเป็นสุข
วัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน ออสเตรเลีย
30/4/63

อนุโมทนา"สาธุการ"
บุญทั้งมวลด้วยใจ
สวดมนต์ทำวัตรเช้าแผ่เมตตาพาใจเป็นสุข
วัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน ออสเตรเลีย
29/4/63

อนุโมทนา"สาธุการ"
บุญทั้งมวลด้วยใจ
สวดมนต์ทำวัตรเช้าแผ่เมตตา
วัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน ออสเตรเลีย
28/4/63

อนุโมทนา"สาธุการ"
สวดมนต์ทำวัตรเช้าแผ่เมตตา
วัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน ออสเตรเลีย
26/4/63

สวดมนต์ทำวัตรเช้าแผ่เมตตาพาใจเป็นสุข
วัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน ออสเตรเลีย
26/4/63

อนุโมทนา"สาธุการ"
บุญทั้งมวลด้วยใจ
สวดมนต์ทำวัตรเช้าแผ่เมตตา
วัดไทยพุทธาราม บริสเบนออสเตรเลีย
24/4/63

อนุโมทนา"สาธุการ"
บุญทั้งมวลด้วยใจ
เทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก
กัณฑ์ที่ ๖ กัณฑ์จุลพน ๓๕ พระคาถา
แสดงพระธรรมเทศนาโดย
พระมหาปรีชา สมฺปยตฺโต
วัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน ออสเตรเลีย
๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

อนุโมทนา"สาธุการ"
บุญทั้งมวลด้วยใจ
สวดมนต์ทำวัตรเช้าแผ่เมตตา
วัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน ออสเตรเลีย
23/4/63

อนุโมทนา"สาธุการ"
บุญทั้งมวลด้วยใจ
สวดมนต์ทำวัตรเช้าแผ่เมตตา
วัดไทยพุทธาราม บริสเบน ออสเตรเลีย

อนุโมทนา"สาธุการ"
บุญทั้งมวลด้วยใจ
สวดมนต์ทำวัตรเช้าแผ่เมตตาพาใจเป็นสุข
วัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน ออสเตรเลีย
21/4/63

อนุโมทนา"สาธุการ"
บุญทั้งมวลด้วยใจ
สวดมนต์ทำวัตรเช้าแผ่เมตตา
วัดไทยพุทธาราม บริสเบน ออสเตรเลีย

อนุโมทนา"สาธุการ"
บุญทั้งมวลด้วยใจ
สวดมนต์ทำวัตรเช้าแผ่เมตตาพาใจเป็นสุข
วัดไทยพุทธาราม บริสเบน ออสเตรเลีย
19/4/63

อนุโมทนา"สาธุการ"
บุญทั้งมวลด้วยใจ
สวดมนต์ทำวัตรเช้าแผ่เมตตา
วัดไทยพุทธาราม บริสเบน ออสเตรเลีย
18/4/63

อนุโมทนา"สาธุการ"
บุญทั้งมวลด้วยใจ
ธรรมะยาใจกำลังใจในยามวิกฤติ
บรรยายธรรมโดย
พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณศรีพุทธิวิเทศ
เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธาราม บริสเบน ออสเตรเลีย
17/4/63

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Forestdale?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Category

Telephone

Address


1 Paradise Road
Forestdale, QLD
4118
Other Forestdale places of worship (show all)
Forest Lake Sister Forest Lake Sister
1 Johnson Rd
Forestdale, 4110

Royal Robe Offering, Wat Thai Buddharam Royal Robe Offering, Wat Thai Buddharam
1-11 Paradise
Forestdale, 4118

Robe Offering (Kathina) ceremony is a Buddhist festival which comes at the end of Vassa, the three-month rainy season retreat for Theravada Buddhists.