ศรัทธาบนรอยธรรม Dhamma Today

ศูนย์รวมหลักธรรมในทางพุทธศาสนา

เดินทางใน26/4/2563

เดินทางใน26/4/2563

กำลังใจให้คนอยู่บ้าน EP.3ห่างหน่อยถอยนิด โดยกมลพร แทบทับ

กำลังใจให้คนอยู่บ้านEP.3 ห่างหน่อยถอยนิด โดยกมลพร แทบทับ

ทางแห่งความดี 25/4/2020

ทางแห่งความดี 25/4/2020

มหาบุรุษเอกของโลกตอนจบบริบูรณ์

มหาบุรุษเอกของโลกตอนจบบริบูรณ์
โดยกมลพร แทบทับ

กำลังใจให้คนอยู่บ้านEP.2

กำลังใจให้คนอยู่บ้านEP.2
บ้านของพ่อ
โดยกมลพร แทบทับ

เดินทางใน 23/4/2563

LIVE🔴
เดินทางใน 23/4/2563

Appreciation Well-done

อนุโมทนา"สาธุการ"
บุญทั้งมวลด้วยใจ
เทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก
กัณฑ์ที่ ๖ กัณฑ์จุลพน ๓๕ พระคาถา
แสดงพระธรรมเทศนาโดย
พระมหาปรีชา สมฺปยตฺโต
วัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน ออสเตรเลีย
๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

กำลังใจให้คนอยู่บ้านEP.1

กำลังใจให้คนอยู่บ้าน อกหักจากออนแอร์ EP.1

สถานีธรรมะแห่งประเทศออสเตรเลีย

พระเจ้าสิบชาติ เรื่อง สุวรรณสาม
โดย กมลพร แทบทับ

มหาบุรุษเอกของโลก บันทึกเสียงอ่านโดยกมลพร แทบทับ

มหาบุรุษเอกของโลก
บันทึกเสียงอ่านโดยกมลพร แทบทับ

พระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร)

พระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร) หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ เป็นพระภิกษุนิกายเถรวาทฝ่ายมหานิกาย เจ้าอาวาสวัดจันทาราม จังหวัดอุทัยธานี มีชื่อเสียงในด้านการบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานจนได้วิชามโนมยิทธิ

youtube.com

สถานีธรรมะแห่งประเทศออสเตรเลีย C CHANNEL - YouTube

youtube.com เราจะเชื่อมโลกให้ถึงธรรม

ทางแห่งความดี2

ทางแห่งความดี2
มัฏฐกุณฑลี

หลวงพ่อสมภพ โชติปัญโญ

หลวงพ่อสมภพ โชติปัญโญ

ทางแห่งความดีตอน1

ทางแห่งความดีตอน1
พระตาบอด (จักขุบาล)

จันทราแมนชั่น

จันทราแมนชั่น
โดยคุณวิญญา คุณพึงใจ จันทรา
อวยพรปีใหม่ในเทศกาลสงกรานต์

[04/19/20]   จันทราแมนชั่น
โดยคุณวิญญา คุณพึงใจ จันทรา
อวยพรปีใหม่ในเทศกาลสงกรานต์

Appreciation Well-done

อนุโมทนา"สาธุการ"
บุญทั้งมวลด้วยใจ
ธรรมะยาใจกำลังใจในยามวิกฤติ
บรรยายธรรมโดย
พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณศรีพุทธิวิเทศ
เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธาราม บริสเบน ออสเตรเลีย
17/4/63

สถานีธรรมะแห่งประเทศออสเตรเลีย

[LIVE🔴🔴🔴]

🔻🔻🔻เก็บตกบรรยากาศบุญวันนี้
10/11/1018
🔵🔵🔵ฟังธรรม ท่าน ว.วชิรเมธี
🔵เชิญร่วมบุญตามกาลมหาทานบารมี
กฐินพระราชทาน 2561
🔵ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลาดพลู
เลขที่บัญชี 115-4-13339-9
ชื่อบัญชี วัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน
🔵โอนปัจจัยเข้าบัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารประเทศออสเตรเลีย
Westpac Bank
A/C Name Wat thai Buddharam Inc.
A/C No.146283
BSB 034 115
1-11 Paradise Rd, Forestdale Brisbane, QLD, Australia 4118
📞Tel:07 3806 8900, 0413158826

สถานีธรรมะแห่งประเทศออสเตรเลีย

[LIVE🔴🔴🔴]

🔻🔻🔻บรรยากาศบุญกฐินพระราชทาน2018
11/11/2018
🔵🔵🔵ฟังธรรม ท่าน ว.วชิรเมธี
🔵เชิญร่วมบุญตามกาลมหาทานบารมี
กฐินพระราชทาน 2561
🔵ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลาดพลู
เลขที่บัญชี 115-4-13339-9
ชื่อบัญชี วัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน
🔵โอนปัจจัยเข้าบัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารประเทศออสเตรเลีย
Westpac Bank
A/C Name Wat thai Buddharam Inc.
A/C No.146283
BSB 034 115
1-11 Paradise Rd, Forestdale Brisbane, QLD, Australia 4118
📞Tel:07 3806 8900, 0413158826

สวัสดีปีใหม่

สวัสดีปีใหม่

สวัสดีปีใหม่

สวัสดีปีใหม่

Appreciation Well-done

อนุโมทนา"สาธุการ"
บุญทั้งมวลด้วยใจ
พิธีทำบุญอัฐิ สวดมาติกา บังสุกุล อุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้แด่ญาติผู้วายชน ณ.วัดไทยพุทธาราม บริสเบน ออสเตรเลีย

สวัสดีปีใหม่

สวัสดีปีใหม่

Appreciation Well-done

อนุโมทนา"สาธุการ"
บุญทั้งมวลด้วยใจ
ธรรมะยาใจกำลังใจในยามวิกฤติ
บรรยายธรรมโดย
พระมหาปรีชา สมฺปยุตฺโต
วัดไทยพุทธาราม บริสเบน ออสเตรเลีย
12/4/63

พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน

พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน

Appreciation Well-done

อนุโมทนา"สาธุการ"
บุญทั้งมวลด้วยใจ
ธรรมะยาใจกำลังใจในยามวิกฤติ
บรรยายธรรมโดย
พระเดชพระคุณเจ้าคุณศรีพุทธิวิเทศ
เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธาราม บริสเบน ออสเตรเลีย
11/4/63

ทางแห่งความดี

ทางแห่งความดี

Appreciation Well-done

อนุโมทนา"สาธุการ"
บุญทั้งมวลด้วยใจ
ธรรมะยาใจกำลังใจในยามวิกฤติ
บรรยายธรรมโดย
พระปลัดนิยม กนฺตวณฺโณ
วัดไทยพุทธาราม บริสเบน ออสเตรเลีย

Appreciation Well-done

อนุโมทนา"สาธุการ"
บุญทั้งมวลด้วยใจ
ธรรมะยาใจกำลังใจในยามวิกฤติ
บรรยายธรรมโดย
พระกิตติภูมิ กนฺตสีโล
พระเสน่ห์ กิตติธโร
วัดไทยพุทธาราม บริสเบน ออสเตรเลีย

Appreciation Well-done

อนุโมทนา"สาธุการ"
บุญทั้งมวลด้วยใจ
ธรรมะยาใจกำลังใจในยามวิกฤติ
บรรยายธรรมโดย
พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีพุทธิวิเทศ
เจ้าอาวาส วัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน ออสเตรเลีย
7/4/63

Appreciation Well-done

อนุโมทนา"สาธุการ"
บุญทั้งมวลด้วยใจ
ธรรมะยาใจกำลังใจในยามวิกฤติ
บรรยายธรรมโดย
พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีพุทธิวิเทศ
เจ้าอาวาส วัดไทยพุทธาราม บริสเบน ออสเตรเลีย
6/4/63

ทางแห่งความดี

ทางแห่งความดี

สวดมนต์ก่อนนอน

สวดมนต์ก่อนนอน

Appreciation Well-done

อนุโมทนา"สาธุการ"
บุญทั้งมวลด้วยใจ
ธรรมะยาใจกำลังใจในยามวิกฤติ
บรรยายธรรมโดย
พระปลัดนิยม กนฺตวณฺโณ
วัดไทยพุทธาราม บริสเบน ออสเตรเลีย

อานนท์พุทธอนุชา

อานนท์พุทธอนุชา
โดยกมลพร แทบทับ

กัปป์อันว่างเปล่า

กัปป์อันว่างเปล่า

Appreciation Well-done

อนุโมทนา"สาธุการ"
บุญทั้งมวลด้วยใจ
ธรรมะยาใจกำลังใจในยามวิกฤติ
บรรยายธรรมโดย
พระเสน่ห์ กิตติธโร
วัดไทยพุทธาราม บริสเบน ออสเตรเลีย

พระภาวนาเขมคุณ วิ. (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรํสี)

พระภาวนาเขมคุณ วิ.
(หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรํสี)

หลวงพ่อสมภพ โชติปัญโญ

หลวงพ่อสมภพ โชติปัญโญ

Appreciation Well-done

อนุโมทนา"สาธุการ"
บุญทั้งมวลด้วยใจ
ธรรมะยาใจกำลังใจในยามวิกฤติ
บรรยายธรรมโดย
พระกิตติภูมิ กนฺตสีโล
วัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน ออสเตรเลีย

รวมนิทานปรัชญาชีวิต โดยยา กมลพร

รวมนิทานปรัชญาชีวิต โดยยา กมลพร

สถานการณ์น่าเป็นห่วง

สถานการณ์น่าเป็นห่วง

พระสุตตันตปิฎก 03

พระไตรปิฎกภาคเสียงอ่าน
พระสุตตันตปิฎก 03
00.ทสุตตรสูตร
01.มูลปริยายวรรค-มูลปริยายสูตร
02.สัพพาสวสัวรสูตร
03.ธัมมทายาทสูตร
04.ภยเภรวสูตร
05.อนังคณสูตร
06.อากังเขยยสูตร
07.วัตถูปมสูตร
08.สัลเลขสูตร
09.สัมมาทิฏฐิสูตร
10.สติปัฏฐานสูตร
12.จูฬสีหนาทสูตร
13.มหาทุกขักขันธสูตร
14.จูฬทุกขักขันธสูตร
15.อนุมานสูตร
16.เจโตขีลสูตร
17.วนปัตถสูตร
18.มธุปิณฑิกสูตร
19.เทวธาวิตักกสูตร
20.วิตักกสัณฐานสูตร
21.โอปัมมวรรค-กกจูปมสูตร
22.อลคัททูปมสูตร
23.วัมมิกสูตร
24.รถวินีตสูตร
25.นิวาปสูตร
26.ปาสราสิสูตร
27.จูฬหัตถิปโทปมสูตร
28.มหาหัตถิปโทปมสูตร
29.มหาสาโรปมสูตร
30.จูฬสาโรปมสูตร
31.มหายมกวรรค-จูฬโคสิงคาลสูตร
32.มหาโคสิงคสาลสูตร
33.มหาโคปาลสูตร
34.จูฬโคปาลสูตร
35.จูฬสัจกสูตร
36.มหาสัจกสูตร
37.จูฬตัณหาสังขยสูตร
38.มหาตัณหาสังขยสูตร
39.มหาอัสสปุรสูตร
40.จูฬอัสสปุรสูตร

สถานีธรรมะแห่งประเทศออสเตรเลีย

ศิลปะการดำเนินชีวิต โดยปรวี ทัพซ้าย

กองทุนก่อสร้างอุโบสถวัดไทยพุทธาราม

ร่วมบุญกับกองทุนก่อสร้างอุโบสถวัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย สาขาประเทศไทย

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Brisbane?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

เดินทางใน26/4/2563
กำลังใจให้คนอยู่บ้าน EP.3ห่างหน่อยถอยนิด โดยกมลพร แทบทับ
ทางแห่งความดี 25/4/2020
มหาบุรุษเอกของโลกตอนจบบริบูรณ์
กำลังใจให้คนอยู่บ้านEP.2
เดินทางใน 23/4/2563
กำลังใจให้คนอยู่บ้านEP.1
มหาบุรุษเอกของโลก บันทึกเสียงอ่านโดยกมลพร แทบทับ
พระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร)
ทางแห่งความดี2
หลวงพ่อสมภพ โชติปัญโญ
ทางแห่งความดีตอน1

Location

Address


1 Paradise Road บริสเบน 4118
Brisbane, QLD
4118
Other Brisbane places of worship (show all)
Billion Souls Revival Prayer Call Billion Souls Revival Prayer Call
Brisbane

For more details go to www.billionsoulsrevivalprayercall.org

North Pine Presbyterian Church North Pine Presbyterian Church
Old Dayboro Rd
Brisbane, 4502

Expansion Church Expansion Church
685 Hamilton Road
Brisbane, 4032

Expansion Church is a new Church coming soon to North Brisbane. We are affiliated with Australian Christian Churches and will be launching in 2017.

RCCG Light House Brisbane RCCG Light House Brisbane
57a Kenmore Rd, Kenmore QLD 4069, Australia
Brisbane, 4108

RCCG Light House is a young, growing, vibrant, multi-dynamic and multi-cultural Pentecostal ministry of The Redeemed Christian Church of God.

Studying Abroad in Australia Studying Abroad in Australia
University Of Sunshine Coast
Brisbane

This page serves as a discussion board for anyone who has studied abroad in Australia! Please offer up your tips, advice, hardships, aha moments, and more!

Holy Trinity Church, Fortitude Valley Holy Trinity Church, Fortitude Valley
141 Brookes St
Brisbane, 4006

BOLCC Brisbane BOLCC Brisbane
Willawong Outreach Point,104 King Ave
Brisbane, 4110

Bread Of Life Christian Church All Generations All Nations Brisbane.

All Saints' Wickham Terrace All Saints' Wickham Terrace
330 Ann Street
Brisbane, 4000

All Saints' Wickham Terrace is the mother church of the Anglican Parish of Brisbane. Established in 1862, All Saints' is the oldest church in the City of Brisbane. All Saints' is proud of its Anglo-Catholic heritage and the quality of the liturgy.

Church on the Park - Brisbane Church on the Park - Brisbane
Milton State School, 30-36 Bayswater Street, Milton
Brisbane, 4064

Uncomplicated, Organic, Relational. Church as it was meant to be.

Grovely Christian Community Church Grovely Christian Community Church
38 Woking Street, Mitchelton
Brisbane, 4054

www.grovelychurch.org.au 38 Woking St, Mitchelton We are a group of Christians who meet together regularly to worship God and share His love with others.

Pres Life Pres Life
4/19 Lang Parade
Brisbane, 4064

To bring news and inspiration to members of the Presbyterian Church of Queensland, bring Glory to God and proclaim the Gospel of Jesus Christ.

Abide Youth Abide Youth
23 Foster St, Newmarket
Brisbane, 4051

Abide Youth is for high school students and is on Saturday nights with fun food and life transforming messages. Find us on instagram: www.instagram.com/iccabide